Artikler 

New European Union energy label ©AP Images/ European Union-EP        
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

En ny, skrappere A til G skala for husholdningsapparaters energieffektivitet bør indføres for at holde trit med den teknologiske udvikling, sagde MEPerne onsdag i en afstemning om et Kommissionsforslag. De fleste apparater på markedet opfylder nu kriterierne for klasse A-mærkningen, som blev indført i 2010, hvilket har medført, at der tilføjes flere og flere plusser (A+, A++, A+++), siger MEPerne. De mener, at skrappere krav vil skabe incitamenter for at forbedre energieffektiviteten yderligere.

Fælles mål: Energiunionen.        

At reducere CO2-udslip, promovere energieffektivitet og rene energikilder, såvel som at sikre pålidelig levering af elektricitet kommer til at ligge højt på Parlamentets dagsorden. Nye initiativer, såsom en vindenergipark i Asse i Belgien, er bare et eksempel på fremskridt. Se videoen og læs mere her for at lære mere om EUs prioriteter på energiområdet i de kommende måneder og år.

Electric power towers ©BELGA_MAXPPP_P.J.Grouille        

I februar fremlagde Europa-Kommissionen en plan til en energiunion, der skal gøre energihandlen over grænsen lettere, og samtidig gøre Europa mindre afhængig af

Artikler 

The EP’s environmental committee backs the reform of the EU’s Emission Trading Scheme (ETS). © BELGA_AGEFOTOSTOCK        

Den 7. juli diskuterer MEP'erne reformen af EU-emissionshandelsordningen (ETS), der bør reducere udledningen af drivhusgasser og bekæmpe klimaforandringerne. Lovforslaget vil tackle ubalancer i udbud og efterspørgsel af emissionskvoter, der hindrer incitamenter til grønne investeringer. En afstemning til plenarforsamlingen er sat til onsdag den 8. juli.

Energy Union ITW with MEP J BUZEK_        

Energispørgsmål har længe ligget højt på den politiske dagsorden i EU. Oprettelsen af en Energiunion er for Kommissionens formand Jean-Claude Juncker en meget vigtig prioritet, og vil på plenarmødet i dag blive debatteret med Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič. Forud for debatten talte vi med formanden for Parlamentets energiudvalg og tidligere formand for Europa-Parlamentet, Jerzy Buzek, polsk medlem af EPP-gruppen, om Energiunionen og om Parlamentets rolle.

Offshore Wind Turbines ©BELGA_Zoonar-Niehus        

At sikre energiforsyningen til overkommelige priser, forbedre energieffektiviteten og reducere emissionerne vil stå højt på Europa-Parlamentets dagsorden i de kommende måneder og år. Disse spørgsmål vil også blive drøftet på de europæiske lederes topmøde den 26.-27. juni i Ypres og Bruxelles – gennem en uge, der er dedikeret til bæredygtig energi og præget af hundredvis af arrangementer i hele Europa.