Del denne side: 

Artikler 

Flygtninge ankommer til Lesbos' kyst efter at have krydset det Ægæiske hav fra Tyrkiet ©UNHCR/Achilleas Zavallis©UNHCR/Achilleas Zavallis        

De sidste par år har EU stået over for den værste flygtningekrise siden afslutningen på Anden Verdenskrig. Læs mere her.

Migration: Grækenlands kyst modtager en båd med 43 syriske flygtninge ved Lesbos © UNHCR/Andrew McConnell        

Flygtningekrisen har blotlagt manglerne i Europas asylsystem og tvunget EU til at handle. Lær mere her om Parlamentets svar på krisen.

Migration:  Afganere har modigt krydset havet mellem Tyrkiet og Lesvos i Grækenland ©UNHCR/Achilleas Zavallis        

Migration giver udfordringer og muligheder for Europa. Lær mere om hvordan EU håndterer immigration, asyl og flygtningekrisen.

150 refugees were on the way to Austria. I met them and I took this photo when they stopped for a break. ©Tibi Szabados/"Csak" egy Gyerek ("Only" a child)        

Europa står over for en betydelig tilstrømning af indvandrere: hundredtusindvis af mennesker, der flygter fra krig og fattigdom, er på rejse til Europa i jagten på sikkerhed og et bedre liv. EU søger efter den bedste tilgang til at håndtere denne enestående stigning i migration, og MEP'erne presser på for et omfattende og retfærdigt asylsystem.

Den maltese minister, Carmelo Abela lover, at medlemslandene vil overkommer deres uoverensstemmelser på flygtningeområdet.        

EUs grænseagentur Frontex vurderer, at antallet af mennesker, der kom til EUs kyster faldt med 1/3 i 2016. Mens der skete et markant fald i ankomsterne til de græske øer, har Italien oplevet et rekordantal migranter. Med over 5.000 mennesker dræbt eller forsvundet, vurderer FN, at 2016 har været det dødeligste år nogensinde for folk, der har rejst over Middelhavet. Under møder d. 12. januar med Kommissionen, Rådet og folk fra UNHRC, diskuterede MEPerne fra rettighedsudvalget (LIBE) krisen.

Serbia. Refugees and migrants transit through the Balkans        
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

Det europæiske asylsystems manglende evne til at håndtere det stadig stigende antal flygtninge og migranter, der ankommer til EU, nødvendiggør en gennemgribende revision af Dublin-reglerne, siger Udvalget om Borgernes Rettigheder onsdag. MEP'erne foreslår at oprette et centralt system for registrering og fordeling af asylansøgninger. Ordningen, som ville kunne omfatte nationale kvoter for medlemslandene, skal fordele flygtningene fra de såkaldte "hotspots".

Artikler 

Photo reportage on women refugees by photojournalist Marie Dorigny who travelled to Greece, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Germany. © Marie Dorigny / European Union 2015        
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

En reform af EU's migrations- og asylpolitik bør garantere sikkerheden for kvindelige asylansøgere, hvoraf mange rejser med små børn eller andre plejekrævende, siger MEP'erne i en resolution vedtaget tirsdag.

MEP'erne Kashetu Kyenge og Roberta Metsola, medforfattere til en rapport om migration, besvarer spørgsmål om tilbagesending af flygtninge til Tyrkiet såvel som andre punkter.
       

Er det tid til en ny tilgang til migration? Den italienske MEP’er Kashetu Kyenge fra S&D og den maltesiske MEP’er Roberta Metsola fra EPP kræver en omfattende strategi, herunder bindende mål for genbosættelse i hvert enkelt medlemsland. MEP’erne drøfter og stemmer om deres betænkning den 12.4. fra kl. 8:30. De to MEP’e besvarede spørgsmål om migration fra vores fans på Facebook om flygtningekrisen.. Se videoen for at se, hvad de sagde om flygtningekrisen og aftalen mellem EU og Tyrkie

Brando Benifei er i færd med at udarbejde en betænkning om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet        

Europa oplever i øjeblikket den største tilstrømning af migranter siden Anden Verdenskrig, og en af de største udfordringer i den forbindelse er, hvordan migranterne kan integreres.

Pressemedelelser 

Artikler 

Image of a Syrian refugee camp        

Syrien og den humanitære krise har stået højt på EP's dagsorden længe, senest i forbindelse med støtte til flygtninge i Tyrkiet. Tyrkiet huser i øjeblikket over 2,5 mio. registrerede syriske flygtninge. De fleste af de mere end 1 mio. indvandrere og flygtninge, der nåede EU i 2015 kom via Tyrkiet. På plenarmødet i januar opfordrede MEP’erne EU-landene til at levere EU's flygtningefacilitet for Tyrkiet på 3 mia. €. To delegationer rejser til Tyrkiet denne uge for at vurdere situationen på stedet.

Refugees on a boat on the Mediterranean Sea between North Africa and Sicily who are being rescued by the Italian Navy        
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

EU bør gøre alt for at forhindre yderligere tab af menneskeliv på havet, fx ved at udvide mandatet for "Triton"-operationen i Middelhavet til også at inkludere "eftersøgnings- og redningsaktioner" på EU-niveau, siger en resolution vedtaget af Europa-Parlamentet onsdag. MEP'erne opfordrer også til bindende kvoter for fordeling af asylansøgere blandt alle EU-lande, større bidrag til genhusningsprogrammer, bedre samarbejde med tredjelande og skrappere indgriben over for menneskesmuglere.

Commissioner Dimitris AVRAMOPOULOS, next to EC VP Frans Timmermans, pictured during the debate on the Conclusions of the Justice and Home Affairs Council on migration (14 September 2015).        
Pressemeddelelse 

Pressemeddelelse 

Forslaget om at fordele 120.000 asylansøgere fra Italien, Grækenland og Ungarn mellem EU-landene fik torsdag grønt lys fra Parlamentet. Den første midlertidige nødmekanisme til fordeling af indledningsvist 40.000 personer fra Italien og Grækenland i løbet af to år blev godkendt i Parlamentet den 9. september.

Artikler 

infographic illustration        

Konflikten i Syrien kan gå hen og blive den største humanitære krise siden 2. verdenskrig. Millioner er hjemløse, mens hundredtusinder desperat søger mod nabolandene og Europa. ”Den Europæiske Union er udfordres som aldrig før”, sagde Europa-Parlamentets formand Martin Schulz på et topmøde om migration, der blev afholdt i Malta den 12. november. ”Flygtningekrisen forsvinder ikke, hvis vi ignorerer den. Det vil kun blive værre.”