EU's flygtningekrise: Fakta og tal 

 
 

Del denne side: 

Statistik kan hjælpe med at forstå alvoren af Europas flygtningekrise. Bliv opdateret med de seneste tal i vores infografik.

Ankomsten af over en million asylansøgere og migranter til Europa i 2015 har afsløret alvorlige mangler i EU's asylsystem. Parlamentet har arbejdet på forslag, der skal give et mere fair og effektivt europæisk asylsystem.

Nedenfor kan du finde al den relevante data om Europas flygtningekrise, hvem migranterne er, og hvad EU gør for at få situationen under kontrol.

Definitioner: Hvad er en flygtning? Hvad er en asylansøger?

 

Asylansøgere er folk, der indgiver en formel ansøgning om asyl i et andet land, fordi de frygter, at deres liv er i fare i deres hjemland.

Flygtninge er folk, der har en velbegrundet frygt for at blive forfulgt pga. deres race, religion, nationalitet, politiske overbevisning eller medlemskab af en særlig social gruppe, der er blevet accepteret eller anerkendt som sådan i deres værtsland. I EU sætter kvalifikationsdirektivet retningslinjerne for at give international beskyttelse til dem, der har brug for det.

I øjeblikket skal tredjelandsstatsborgere søge om beskyttelse i det første EU-land, de kommer til. At indsende en forespørgsel betyder, at de kan søge om asyl. De modtager flygtningestatus eller en anden form for international beskyttelse, når en positiv tilkendegivelse er blevet givet af de nationale myndigheder.

Asylbeslutninger i EU

I 2017 ansøgte 728.479 om international beskyttelse i EU. Tallet repræsenterer et fald på 44% sammenlignet med 2016, da der var næsten 1,3 mio. ansøgninger. I 2017 tildelte EU beskyttelse til mere end 538.000 personer, et fald på næsten 25% sammenlignet med 2016. Næsten en ud af tre kom fra Syrien efterfulgt af afghanere og irakkere. Ud af de 175,800 syrere, der fik tildelt international beskyttelse i EU, fik 70% af dem det i Tyskland. 

Situationen i Middelhavet

Det Europæiske Grænse- og Kystagentur samler data om ulovlige krydsninger af EU’s ydre grænser registreret af de nationale myndigheder. I 2015 og 2016 blev over 2,3 millioner ulovlige krydsninger opdaget. I 2017 var det samlede antal af ulovlige krydsninger af grænsen til EU faldet til 204.700; det laveste tal i fire år. 

En person kan krydse en grænse mere end en gang, så tallet af personer, der kommer til Europa er lavere, selvom medlemslandene har været under et enormt pres.

I 2017 blev 439.505 personer nægtet adgang ved EU’s ydre grænser.

Frem til 26. juni har over 43000 personer risikeret deres liv for at nå frem til Europa i 2018, og det frygtes at over 1.000 er druknet. 172.300 nåede Europa af søvejen i 2917, hvilket er halvt så mange som i 2016. At krydse Middelhavet har været mest dødeligt med 3139 døde eller savnede i 2017 sammenlignet med 5096 i 2016. 

Migranter der opholder sig ulovligt i EU

I 2015 blev 2,2 millioner mennesker vurderet til at opholde sig ulovligt i EU. I 2017 var tallet faldet til lige over 600.000. ”At opholde sig ulovligt” kan betyde, at en person ikke er blevet registreret ordentligt eller har forladt det medlemsland, der er ansvarligt for processen med asylansøgningen - det er ikke i sig selv grund nok til at sende dem ud af EU.  

Hvad europæerne mener

Migration har været en prioritet for EU i årevis. Flere tiltag er blevet gjort for at håndtere krisen såvel som til at forbedre asylsystemet. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2018 vil 72% af europæerne have EU til at gøre mere for at håndtere situationen.

EU har øget sin øknomiske støtte til migrations-, asyl- og integrationspolitikker markant siden den større tilstrømning af asylansøgere i 2015. I de kommende forhandlinger om EU's budget efter 2020, ønsker Parlamentet yderligere støtte til migrationsområdet. 

Ifølge FN's Flygtningeagentur flygtede 40.00 mennesker fra deres hjem i gennemsnittet hver dag i 2017. De lande, der har flest flygtninge, er Tyrkiet, Pakistan, Uganda, Libanon, Iran og Tyskland. 85% af verdens flygtninge opholder sig i udviklingsregioner. 

Flygtninge på Ungarns grænse ©UNHCR/Mark Henley