EU og dets nærmeste naboer 

 
 

Del denne side: 

Det er vigtigt at have gode relationer med sine naboer, baseret på gensidige interesser og fælles værdier, hvilket er grunden til, at EU tilbyder sine naboer privilegerede forbindelser til gengæld for økonomiske og politiske reformer, herunder en forpligtelse til værdier som demokrati og menneskerettigheder. Se mere om de 16 lande, der deltager i den europæiske naboskabspolitik ved at klikke på kortet.

I en beslutning den 23. oktober erklærede Europa-Parlamentet, at EU skal opretholde sit engagement med sine østlige og sydlige naboer på trods af den økonomiske krise. Desuden understregedes det også, at de lande, som gennemfører reformer og gør fremskridt, bør belønnes fra sag til sag.


MEP'erne understregede også, at lande, der indgår i partnerskabet, ikke må krænke de grundlæggende demokratiske værdier uden at pådrage sig alvorlige konsekvenser. EU bør koncentrere sin støtte i nabolandene på udviklingen af ​​demokratiske institutioner, demokratiske politiske partier og civilsamfundet.


Om den europæiske naboskabspolitik


Den europæiske naboskabspolitik blev etableret i 2003 for at udbygge forbindelserne med 16 nabolande. Den gennemføres primært gennem de bilaterale handlingsplaner, herunder dagsordner for reformer. Hidtil er 12 handlingsplaner blevet vedtaget. Til gengæld for reformerne tilbyder EU bistand, handel, teknisk hjælp og gør det nemmere at rejse til og fra EU.


En gang om året vurderer EU fremskridt hen imod de aftalte mål, herunder god regeringsførelse, økonomiske og sociale reformer, retsstaten og respekt for menneskerettighederne. I 2011 blev reglerne styrket for at sikre, at lande kun ville modtage flere midler til gengæld for flere reformer.