Debat: MEP'erne opfordrer EU til at støtte ukrainerne, der demonstrerer for en europæisk fremtid  

 
 

Del denne side: 

(Øverst fra venstre) Štefan Füle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček. (I midten fra venstre) Graham Watson, Rebecca Harms, Ryszard Legutko. (Nederst fra venstre) Helmut Scholz, Zbigniew Ziobro, Adrian Severin.  

Štefan Füle, medlem af Kommissionen med ansvar for den europæiske naboskabspolitik, advarede om, at Ukraine ikke har råd til flere spændinger og dybere kløfter i en tid med en truende økonomisk krise: "En stor del af befolkningen har besluttet sig for, hvor Ukraine skal gå hen".

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, et spansk medlem af PPE-Gruppen, sagde, at Ukraines manglende underskrivelse af aftalen ikke ville blive betragtet som et af de mest intelligente øjeblikke i EU's udenrigspolitiks historie: "Det er vanskeligt at forstå, at ingen helt til det sidste ikke forudså, at Ukraines præsident ville smække døren i".


Libor Rouček, et tjekkisk medlem af S&D-Gruppen, fremførte: "Vi bør hjælpe Ukraines befolkning, som klart har givet udtryk for, at de ønsker at gå i retning af EU, og at de har accepteret de vestlige værdier, som EU- står for. Det er vores moralske pligt."


"Der er en helt klar vilje blandt befolkningen til en fremtid i Europa" sagde Graham Watson, et britisk medlem af ALDE-Gruppen, om demonstrationerne i Ukraine. "Jeg ville ønske, at vi så det samme engagement blandt befolkningen i EU, som ofte tager den sikkerhed, som medlemskab af EU indebærer, for givet."


Mens hun svingede det ukrainske flag opfordre Rebecca Harms, den tyske medformand for De Grønne, EU til at gøre noget: "EU's rolle er at stille sig i front og forhindre den stigende vold og i stedet sikre, at det kommer til forhandlinger."


Ryszard Legutko, et polsk medlem af ECR-Gruppen, kaldte det østlige partnerskab en "ydmygende fiasko"."Rusland vandt, EU tabte."


Helmut Scholz, et tysk medlem af GUE/NGL-Gruppen, sagde: "De ukrainske borgere fra øst til vest og fra nord til syd skal have mulighed for selv at bestemme, og EU skal gøre alt, hvad den kan for at gøre dette muligt."


'Vilnius-topmødet var et nederlag for EU", sagde Zbigniew Ziobro, et polsk medlem af EFD-Gruppen. "Det foreslåede samarbejde blev afvist af vores største partner i regionen."


Adrian Severin, en løsgænger fra Rumænien, sagde: "EU må forstå, at udvidelsen og associeringen med nabolandene hovedsageligt er for dens egen sikkerheds skyld og ikke for at forandre disse lande."


"Det er nødvendigt, at præsident Viktor Yanukovych, lytter til sit folk", sagde Elmar Brok, et tysk medlem af PPE-Gruppen, der er formand for Udenrigsudvalget. Han tilføjede, at Ruslands pres på Ukraine var en krænkelse af folkeretten.


Pawel Kowal, et polsk medlem af ECR-Gruppen og formand for delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine, sagde: "I går aftes var jeg sammen med de unge studerende i EuroMaidan. Vi kan sige til dem: I skal ikke være bange, vi skal nok åbne døren for jer". Efter hans opfattelse ville nogle få love som f.eks. visumfri indrejse fuldstændig kunne forandre situationen i løbet af et år.