Ukraine: vejen ud af krisen 

 
 

Del denne side: 

Hvordan ser fremtiden ud for Ukraine? ©BELGAIMAGE/AFP/G.Savilov  

I dagevis har politiske ledere i Europa og resten af verden siddet i møder for at finde en løsning på krisen i Ukraine, der imødegår Rusland uden at føre til øget uro. Vi talte med den tyske MEP'er Knut Fleckenstein fra S&D-gruppen, formand for Delegationen til det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland, og den polske MEP'er Paweł Kowal fra ECR-gruppen og formand for Delegationen til det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine om deres syn på situationen.

Knut Fleckenstein - Først og fremmest insisterer vi på, at de russiske tropper skal forlade Ukraine, da deres tilstedeværelse er i åbenlys strid med international ret og forpligtelser. Dernæst skal vi være forberedte på at hjælpe den midlertidige regering til løsninger, der afspejler interesserne for det brede flertal af borgere i landet. Det inkluderer folk i alle dele af landet og selvfølgelig de russisktalende ukrainere.


Paweł Kowal - Det vigtigste er at stå helt fast på international ret og de basale fakta. Krim er en integreret del af Ukraine, og det kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved. De russiske styrker har forbrudt sig mod internationale og bilaterale forpligtelser.


Det er nødvendigt, at EU kommer med et koordineret og hurtigt svar. Medlemslandene, EU's institutioner, USA, NATO og alle andre betydende spillere på den globale scene, der har vores diplomatiske tillid, er nødt til hurtigt at sende samme besked for at vise, at der ikke er plads til fait accomplis-politik på Krim. Hvis vi ikke handler i dag eller i morgen, glider chancen os af hænde.


Hvad kan forhindre Putin i at skubbe til situationen på Krim? Er sanktioner nok, eller bør man overveje muligheden for eksklusion fra internationale organisationer? Hvad bør Ukraine gøre?


Knut Fleckenstein - Jeg vil ikke fokusere på sanktioner nu, men mere på mulighederne ved diplomati og dialog. Og vi forventer det samme fra Rusland. Der er dog intet at diskutere med Rusland om deres tropper på Krim, som er nødt til at forlade området. Det er også nu, at regeringen i Kijev skal vise, at den er klar til at arbejde for en reform af forfatningen, der kan samle et bredt flertal. Den nye regerings politik skal være inkluderende og tage højde for interesserne hos de ukrainske borgere, der bor i de østlige og sydøstlige dele af landet. Den seneste måneds politiske krise har ingen "vinderen tager det hele"-løsning. Den nuværende situation kan kun løses, hvis de politiske beslutninger afspejler interesserne hos det brede, folkelige flertal i Ukraine.


Paweł Kowal - Første skridt bør være stærk diplomatisk modstand, som forstærkes af mulig eksklusion fra de internationale organisationer eller afbrydelse af arbejdet i institutioner som NATO-Rusland Rådet. Hvis det ikke er nok, bør der følges op med målrettede sanktioner mod de politikere, der støtter aggression over for et suverænt land.