Del denne side: 

MEP'erme støtter op om en reduktion af EU's toldafgifter på import fra Ukraine for at hjælpe landets skrantende økonomi. ©BELGAIMAGE/AFP/S.SUPINSKY  

Omkring 98% af de toldafgifter, som de ukrainske jern-, stål- og landbrugsproducenter og eksportører af maskiner betaler ved EU's grænser vil blive fjernet som konsekvens af et forslag, som Parlamentet støttede torsdag. Det ensidige tiltag vil styrke Ukraines skrantende økonomi ved at spare landets producenter og eksportører 487 millioner euro årligt.

"Europa-Parlamentet har støttet Ukraines vej mod EU i mange år. Dette er vores første mulighed for at vise vores støtte i praktisk forstand og hjælpe Ukraine i landets nuværende økonomiske krise med faldende valutareserver og stigene pres fra Kreml, sagde Parlamentets ordfører Pawel Zalewski (EPP, PL) og tilføjede: "Mens Putin lukker de russiske markeder for eksport fra Ukraine, åbner vi vores". Europa-Parlamentet støttede hans forslag med 531 stemmer for, 88 imod og 20 blanke.


Hvilke afgifter bliver mindre?

Det ensidige tiltag vil gælde fra maj 2014 og vil fjerne 94,7% af den told, som EU pt. opkræver på industriel import fra Ukraine og mindske toldsatsen for de resterende industrielle varer.


Tiltaget vil også fjerne EU's told på importen af over 80% af Ukraines landbrugsvarer.


EU vil dog begrænse mængden af varer, der kan importeres toldfrit for produkter som korn, svinekød, oksekød, fjerkræ og forarbejdede fødevarer, for ikke at skade europæiske producenter af disse fødevarer.


En midlertidig og ensidig foranstaltning

Ukraine vil ikke være forpligtet til at indføre tilsvarende tiltag for at reducere sine egne importafgifter på varer importeret fra EU. Ukraine må dog ikke hæve sine importafgifter.


Varer, der importeres fra Ukraine til EU, skal stadig opfylde EU's regler om oprindelsesmærkning og de ukrainske myndigheder vil skulle sikre, at produkter fra tredjelande ikke kamufleres som ukrainske produkter og kommer ind i EU via Ukraine.


Tiltaget giver også EU ret til at genindføre tolden, hvis varer importeret fra Ukraine oversvømmer EU-markedet i mængder, der bevirker eller truer med at medføre alvorlige vanskeligheder for europæiske producenter af de samme varer.


Tiltaget vil gælde fra den dato, hvor det er endeligt godkendt og frem til 1. november 2014 eller indtil associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, der indeholder en omfattende handelsaftale, der vil medføre bilateral handelsliberalisering, træder i kraft.


Næste skridt

Tiltaget mangler stadig at blive formeldt godkendt af EU's Ministerråd. EU's udenrigschef Catherine Ashton har allerede meddelt, at fjernelsen eller reduktionen af toldafgifterne på varer fra Ukraine vil være en realitet "i løbet af nogle uger".