Parlamentet vil øge Europas cybersikkerhed (infografik) 

 
 

Del denne side: 

Mere 80% af EU’s befolkning har en internetforbindelse og antallet af tilsluttede enheder er kraftigt stigende, men hvad med sikkerheden? Parlamentet er på sagen.

Cybertrusler. 

Fra 2020 vil størstedelen af de digitale interaktioner ske fra en internetforbundet enhed til en anden. Samtidig er mængden af komplekse og sofistikerede cyberkriminelle aktiviteter også stigende. Hverken regeringerne eller industrien alene kan overkomme udfordringen og sikre et større niveau for cybersikkerheden på samme måde som EU kan. Se mere i vores infografik.

Tirsdag den 12. marts stemmer Parlamentet om en ny strategi for cybersikkerheden, der skal forbedre det europæiske modsvar til den større mængde cybertrusler bl.a. ved at styrke Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og oprette en fælles cybersikkerhedscertificeringsramme.

“Der er særligt to problemstillinger, som vi gerne vil tackle. Det første relaterer sig til det stigende antal af angreb på vores vigtige infrastruktur, der påvirker alle aspekter af vores dagligdag - elektricitet, kommunikation, vand osv. Det andet handler om at genopbygge brugerens tillid til sikkerheden og ret til privatliv på de enheder, de bruger," siger MEP'en, der har ansvaret for lovgivningen på Parlamentets vegne, Angelika Niebler (EPP, Tyskland).

ENISA vil få både flere økonomiske ressourcer og mere arbejdskraft, og samarbejdet mellem medlemslandene om cybersikkerheden skal intensiveres. Der vil blive standardiseret certificering for IT-udstyret på tværs af Europa. Før var certificeringen frivillig. EU-Kommissionen vil derefter vurdere, om yderligere tiltag fra 2023 er nødvendige.

Derudover skal bedre information til brugerne øge den individuelle beskyttelse af privatlivet. Ifølge den seneste Eurobarometerundersøgelse mener 87% af EU-borgerne, at cyberkriminalitet er en vigtig udfordring for EU's interne sikkerhed, og et flertal er bange for selv at blive et offer for det. Med de nye regler på plads vil brugerne få anbefalinger til at sikre konfigurationerne og vedligeholdelsen af deres enheder angående tilgængelighed, varighed af opdateringer og kendte sårbarheder.

"WannaCry-cyberangrebet vil oplevede i 2017, der lammede mere end 200.000 internetsystemer på tværs af EU på samme tid, har vist os, at vi skal have europæiske initiativer på plads til at øge cyersikkerheden. Med den nye lovgivning får vi fundamentet til det. Europa kan snart blive en førende magt inden for cybersikkerhed," siger Angelika Niebler.