Samfund 

Produkter i denne kategori 

Pesticider ©AP Images/European Union-EP.        

“Beskyttelse af børn og bier er vigtigere end kortsigtede økonomiske interesser,” siger Parlamentets ordfører og forlanger, at pesticider tjekkes for hormonforstyrrende stoffer.