Peter Liese: Behov for styrket indsats mod luftfartsemissioner  

 
 

Del denne side: 

Peter Liese: "Emissionerne fra luftfart er fordoblet siden 1990" ©BELGA_SCIENCE 

Som led i bestræbelserne på at reducere udslippet af skadelige drivhusgasser, vil EU fra den 1. januar 2012 inkludere luftfartsektoren i sin emissionshandelsordning, hvilket vil påvirke alle fly, der flyver ind i eller ud af EU. Vi talte med den tyske kristendemokrat Peter Liese, der har udarbejdet Parlamentets betænkning om emnet.

Hvorfor skal luftfart indgå i emissionshandelsordningen?
 
Emissionerne fra luftfart er fordoblet siden 1990. Dette står i dramatisk kontrast til de internationalt vedtagne målsætninger om at begrænse virkningerne af klimaændringer gennem en [maksimal] temperaturstigning på 2 °C. Videnskabsfolk fortæller os, at vi er nødt til at reducere emissionerne drastisk for at nå dette mål. Det er også nødvendigt at tage fat i luftfart, da andre transportformer som bus, bil og tog - der er mere klimavenlige - har været genstand for regulering.

Hvad er din reaktion på den internationale modstand mod lovforslaget, herunder den amerikanske modstand?

Jeg er meget skuffet over afstemningen i Repræsentanternes Hus [huset stemte for en "EU ETS prohibition Act"]. Heldigvis har Senatet endnu ikke taget spørgsmålet op, hvilket sandsynligvis betyder, at loven ikke vil træde i kraft. Den amerikanske tilgang til spørgsmålet, herunder den amerikanske regerings, er meget skuffende. Præsident Obama modtog Nobels Fredspris, og en af ​​grundene var, at han er engageret i klimaforandringer. Desværre opfører administrationen sig ikke anderledes end Bush-administrationen, når det kommer til luftfart.

Har situationen ændret sig siden 2008, hvor lovgivningen blev godkendt?

Behovet for handling er langt mere indlysende end i 2008. Desværre har en mere tøvende og skeptisk holdning kendetegnet den politiske tilgang. Men hvis vi er ansvarlige politikere, bør vi ikke basere vores beslutninger på en aktuel stemning, men på et videnskabeligt grundlag, og det er derfor, at jeg mener, ​​vi skal forsvare vores lovgivning.

Hvor meget vil de nye afgifter komme til at koste, og hvem skal betale - luftfartsselskaberne eller forbrugerne?

Ifølge en analyse foretaget af Kommissionen, vil prisen for en interkontinental flyvning stige med omkring 2 euro. Sammenlignet med nationale skatter og afgifter - for eksempel op til 160 britiske pund i Storbritannien og op til 50 euro i Tyskland - er det ret beskedent. Samtidig beklager lobbyister for luftfartsselskaberne sig over de høje omkostninger, og fortæller folk, at billetpriserne vil stige. En del af historien må være forkert. Jeg håber, at flyselskaberne i stedet vil fokusere på innovation - for eksempel mere effektive fly og indførelse af biobrændstof.

De 26 lande, der er imod EU-lovgivningen: Argentina, Brasilien, Burkina Faso, Cameroun, Chile, Kina, Colombia, Cuba, Egypten, Indien, Japan, Sydkorea, Malaysia, Mexico, Nigeria, Paraguay, Peru, Qatar, Rusland, Saudi- Arabien, Singapore, Sydafrika, Swaziland, Uganda, De Forenede Arabiske Emirater og USA.