Nye regler om luftartsforurening giver anledning til konflikt 

 
 

Del denne side: 

EU sætter i 2012 en øvre grænse for luftfartsemissioner ©BELGA_SCIENCE 

EU´s foranstaltninger for at nedbringe drivhusgasemissionerne fra fly har udløst højlydte protester fra tredjelande og trusler om handelskrig. Fra den 1. januar er alle flyselskaber, der flyver inden for EU eller flyver til og fra EU-lufthavne, forpligtet til at erhverve forureningstilladelser som en del af EU 's emissionshandelsordning (ETS). Parlamentets ordfører på direktivet Peter Liese (EPP, Tyskland) mener, at EU bør forsvare de nye regler.

Luftfartsemissioner


  • 3 % af de samlede drivhusgasser (DHG) - to gange flere end i 1990

  • Forventes at nå op på 15 % af de samlede drivhusgasser i 2050


EU sætter i 2012 en øvre grænse for luftfartsemissioner på 97 % af det årlige gennemsnitlige niveau for perioden 2004- 2006, og på 95 % for de følgende år, hvilket betyder:


  • Udledning af 213 millioner ton CO2 i 2012 og 208, 5 millioner ton de følgende år

  • 1 ton = 1 tilladelse (forureningstilladelse) ~ € 7 (aktuel pris)

  • 85 % af kvoterne er gratis for luftfartsselskaberne, 15 % på auktion

Hvem er påvirket?


De 4.000 luftfartsselskaber, der flyver til og fra EU-lufthavne (inklusiv fly til og fra tredjelande). Indtil videre har kun 900 selskaber søgt om gratis kvoter.

Reglerne har mødt hård modstand fra lande som USA, Kina og Rusland, der frygter, at ETS- ordningen vil føre til høje omkostninger for deres luftfartsselskaber. Desuden mener de, at ordningen er i strid med gældende internationale luftfartstraktater. En "kollation af villige" lande truer med at pålægge EU-landenes luftfartsselskaber ekstra afgifter og opfordrer EU til at løse problematikken ved Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO). Den 22. februar underskrev 23 lande en erklæring mod ECT- ordningen i Moskva.


Fra EU´s side mener man til gengæld, at ETS- ordningen netop er en reaktion på ICAO´s manglende evne til at håndtere udledningen af luftfartsemissioner. Herudover vurderer Kommissionen, at reglerne blot vil medføre en stigning på € 2 på billetpriser.

Ordfører Peter Liese (EPP, Tyskland) siger: "Vi bør gennemføre vores lovgivning, ellers vil dette blive tolket som en præcedens for mange andre spørgsmål [...] som handel og regulering inden for det finansielle marked [...], hvor lande som Kina og USA ikke bryder sig om EU-lovgivningen".

Bas Eickhout (De Grønne, Nederlandene): "Hold dig til dine våben, sørg for at alle betaler på samme niveau, og [...] i sidste ende vil de andre følge efter".

Klimakommissær Connie Hedegaard efter Moskva-mødet: "Desværre er vores spørgsmål til mødedeltagerne i Moskva stadig ubesvaret: Hvad er det konkrete, konstruktive alternativ?".