5G: Hvordan EU vil gøre det til en motor for vækst 

 
 

Del denne side: 

Implementeringen af 5G på tværs af EU kan skabe op til to millioner jobs. For at det skal lykkes, kræver det handling fra medlemslandene, siger MEP’erne.

Biler, der kommunikerer med hinanden for at undgå uheld, fjernoperationer, live-streaming af virtual reality på farten... Disse og mange andre servicer kræver en ekstra stærk forbindelse med lav forsinkelse (også kendt som tiden til at svare på en forespørgsel), hvilket er det den næste generation af 5G-mobilt netværk kan levere.

Men dette kræver store investeringer og teleselskaberne forventer, at det er regeringerne, der skal gøre transformationen mulig:

  • ved at tildele de nye radiofrekvenser, der er nødvendige for 5G på en koordineret måde, der undgår indblanding og fragmentering af det indre marked.
  • ved at skabe et investeringsvenligt, lovmæssigt miljø.

Parlamentet støttede d. 1. juni en ny handlingsplan (udarbejdet af EU-Kommissionen), der skal implementere 5G på tværs af EU, og understreger behovet for en ordentlig koordination fra medlemslandenes side. Det er vigtigt at forebygge forsinkelser, hvilket man oplevede med 4G.

“Investeringer er nøglen til at opnå målene for 5G. Simplificeringen af den lovmæssige ramme, fleksible modeller for fælles investeringer og langsigtet sikkerhed og forudsigelighed er nødvendigt,” siger ordføreren på området Michał Boni (EPP, Polen). ”Det vigtigste er at harmonisere tildelingsprocessen. Medlemslandene bliver nødt til at forstå dette, så vi undgår fragmentering af beslutningerne og løsningerne, hvis vi ønsker at opnå objektiverne for 5G,” tilføjer han.

 

Parlamentet har også opfordret Kommissionen til ”at finde på en ambitiøs og sammenhængende finansieringsplan for 5G.”

 

EU støtter financieringen af 5G-teknologien med 700 mio. euro via et privat og offentligt partnerskab, der blev lanceret i 2013. Derudover skal støtte fra private nå et budget på 3,5 mia. euro inden 2025.

 

Ifølge Kommissionen kan implementeringen af 5G-planen skabe to millioner jobs. Den forudser en kommerciel lancering af 5G-servicer i 2020. Mens dækningen i byområder og på større veje og jernbaner forventes i 2025.

 

MEP’erne overvejer også ”hårde” politiske tiltag til at gøre lanceringen af 5G lettere. I juli stemte de om forslag, der skal gøre det mere attraktivt for selskaber at investere i nye netværker med høj kapacitet, der skal forbedre brugen af radiofrekvenser gennem fælles standarder.

 

I en anden betænkning, vedtaget d. 1. juni, opfordrede Parlamentet til at udvikle en integreret, industriel digitaliseringsstrategi.

 

”Digitaliseringen kan hjælpe os til at forbedre arbejdsforholdene og tilbyde arbejderne bedre arbejdstider,” udtaler Parlamentets ordfører for digitalisering af den europæiske industri, Reinhard Bütikofer (De grønne/EFA, Tyskland).