EU vil forbedre reglerne på elektricitetsområdet 

 
 

Del denne side: 

EU vil udvide rettighederne for forbrugerne på elektricitetsområdet med nye regler om adgang til sider, der sammenligner priser, hjemmeproduceret energi og energiovervågning.

Elektricitetsmåler - ©AP Images/European Union - EP 

Energiproduktion derhjemme

Forbrugerne og lokalsamfundene får nu snart mulighed for aktivt at deltage i elektricitetsmarkedet ved at producere deres egen elektricitet, forbruge og sælge det på markedet.


Lettere skifte til ny udbyder

De vil også få mulighed for at skifte til en anden elektricitetsudbyder hurtigere (på mindre end tre uger). Fra 2026 kan de skifte på under 24 timer, bortset fra hvis de afslutter en tidsbegrænset kontrakt før den udløber - i dette tilfælde vil der være et loft for omkostningerne, og denne slags kontrakter skal i stedet tilbyde forbrugerne andre fordele.


Sammenligning af priser online

Før et skifte til en ny udbyder skal du have mulighed for at finde ud af hvilket tilbud, der er bedst for dig. I nogle EU-lande kan energiforbrugerne bruge prissammenligningsværktøjer online. EU's lovgivere har sikret, at forbrugerne i hvert EU-land har gratis adgang til minimum et af disse værktøjer.

Med de nuværende regler har du også mulighed for at opsige en ny kontrakt inden for 14 dage, hvis den blev indgået over nettet eller telefonen.


Klarere regler angående dine regninger

Mange forbrugere forstår ikke detaljerne i deres elektricitetsregninger, har en undersøgelse af EU-Kommissionen vist. Nye regler skal forbedre situationen ved at kræve af udbyderne, at de fremlægger informationen om energiforbruget og udgifterne i hver regning på en forståelig måde.


Overvågning af dit energiforbrug

Forbrugerne vil få mulighed for at anmode om et smartmeter, der viser energiforbruget og regningen i realtid. Den skal kunne blive installeret inden for fire måneder efter anmodningen, og medlemslandene skal sikre at smartmetrene kan lanceres, men de er ikke forpligtigede til at betale for installeringen af dem.

Forbrugerne skal få mulighed for at tilpasse deres energiforbrug ifølge realtidspriser fra markedet, hvis de vælger at få en ”dynamisk elektricitetspriskontrakt”.


Beskyttelse af sårbare forbrugere

EU-landene vil blive forpligtigede til at forberede handlingsplaner til at reducere antallet af sårbare og energifattige husholdninger.

Disse regler er en del af en større elektricitetsmarkedsreform og en lovpakke om ren energi. Det er meningen, at de skal gøre samarbejdet på området lettere imellem medlemslandene i tilfælde af energikriser, øge konkurrencen på markedet og gøre overgangen til renere energikilder som vind og solar lettere.