MEP'erne vil bekæmpe forkerte kilometertal for brugte biler 

 
 

Det vurderes, at op imod 50% af de brugte biler, der handles i EU, har et fejlagtigt kilometertal, og det har konsekvenser for forbrugerne, trafiksikkerheden og miljøet.

MEP’erne skubber på for at stoppe den ulovlige praksis med manipulering af kilometertælleren. Ved at trække flere kilometer fra uretmæssigt kan en bils værdi øges med 15.000-40.000 kr.

Forskning viser, at fup med kilometerviseren oftere sker ved grænseoverskridende bilsalg. Mellem 30-50% af de importerede biler har misvisende kilometertællere sammenlignet med 5-12% af dem indenfor grænserne. Sandsynligheden for, at en importeret bil har en fejlagtig måler er større i nogle EU-lande, hvor det kan være op til 80%. Det er bl.a. i Bulgarien, Cypern, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

Parlamentets forslag

Parlamentet vil have strengere tiltag til at forebygge manipulation med kilometermåleren og foreslår nogle konkrete anbefalinger, der kan mindske det økonomiske tab ved denne form for svindel, bl.a.:

  • At nedsætte en europæisk database til samling af de forskellige målere for EU-biler.
  • At manipulere med kilometermåleren skal anerkendes som en kriminel handling i hele EU. Lige nu er det forbudt i 25 medlemslande, men sanktionerne er meget forskellige (fra op til to års fængsel i Frankrig til en bøde på 1700 kr. i Slovakiet), og kun fem lande anser det for at være en kriminalitet.
  • Registreringen af kilometermålerens læsning skal foregå regelmæssigt ved eftersyn.
  • Teknologiske løsninger, der kan modvirke fusk, såsom blockchain er en mulig løsning for bilforhandlerne.

Det ansl s, at denne slags snyd koster Europa mellem 42-72 mia. kr. om året og påvirker både brugtvognsforhandlerne, biludlejningsfirmaer, forsikringsselskaber, bilfabrikker og forbrugere.

Det skaber ikke kun ekstra udgifter for forbrugerne, fordi de betaler mere for en bil, end hvad den er værd, men også fordi uventede reparationer kan opstår, Derudover skaber det farligere biler på vejene og ofte mere forurening.

En undersøgelse fra EU-Kommissionen har vist, at praksissen også påvirker forbrugertilliden negativt med brugtvognssektoren blandt de mindst troværdige.

Næste skridt

Parlamentet vil debattere (30. maj) og stemme (31. maj) om en betænkning med forslag til tiltag mod kilometermanipulation. Derefter EU-Kommissionen vil arbejde på et lovforslag.