Del denne side: 

Se mere om kvinderne i Europa-Parlamentet i vores infografik.

Kvinder og mænd i Europa-Parlamentet. 
Kvindelige europaparlamentarikere. 

Ifølge statistikkerne er kvinder fortsat underrepræsenteret i politik og i det offentlige rum på lokalt, nationalt og europæisk niveau.

De seneste år har andelen af kvindelige medlemmer af Europa-Parlamentet dog steget. Kun 31 kvinder var medlemmer af Europa-Parlamentet fra 1952 og til det første direkte valg i 1979. Ved det første direkte valg stod kvinderne for 15,2% af repræsentationen. Siden da er andelen af kvindelige medlemmer steget ved hvert valg og er nu på 36,4%.

Når det gælder repræsentationen af kvinder er andelen i Europa-Parlamentet over gennemsnittet i verden for nationale parlamenter og også over gennemsnittet for europæiske parlamenter. Situationen i EU-medlemslandene varierer kraftigt fra 76,9% i Finland til 54,5% i Kroatien og Irland og til kun 16,7% i Estland og Cypern og 17,6% i Bulgarien.

Antallet af kvinder i topstillinger i Parlamentet er også stigende. I den nuværende ottende parlamentsperiode af fem år er der 14 næstformænd, og fem af dem er kvinder. Af udvalgsformændene er 11 ud af 23 også kvinder. Ved forrige periode var tre næstformænd og otte udvalgsformænd kvinder.

I en rapport om kønsmainstreaming, der blev vedtaget i januar 2019, opfordrede Parlamentet de europæiske partier til at sikre en kønsbalanseret sammensætning af deres ledelser i Europa-Parlamentet for den næste periode.


Kvinder i topstillinger i Parlamentet.