Parlamentet vil gøre flere varer og tjenester tilgængelige for handicappede 

 
 

Del denne side: 

Den europæiske lov om tilgængelighed skal gøre flere varer og tjenester tilgængelige for ældre og folk med handicap. Se mere i vores video.

MEP'erne stemte for en aftale, der er indgået med Rådets ministre om den europæiske lov om tilgængelighed (EAA). De nye regler er endnu et skridt på vejen mod et mere retfærdigt og inklusivt Europa og skal forbedre hverdagen for ældre og folk med handicap.


Europæiske tiltag for flere tilgængelige varer og tjenester

Der bor mere end 80 millioner mennesker med handicap i EU, og mange har problemer med at bruge almindelige dagligdagsprodukter som smartphones, computere, e-bøger og oplever, at vigtige servicer som billet- og hæveautomater er svært tilgængelige. FN's konvension om handicappedes rettigheder kræver, at medlemslandene og EU sikrer tilgængeligheden. Handling på EU-niveau er nødvendig for at sikre fælles adgangskrav til de vigtigste varer og tjenester i EU.

De nye regler skal hjælpe folk med handicap og ældre med at deltage aktivt og på lige fod i samfund på tværs af Europa, mens de også opfordrer virksomheder til at øge den innovation, der kan give mere tilgængelige produkter og tjenester.

Den europæiske lov om tilgængelighed stiller krav til produkter og tjenester: 
  • billetautomater og maskiner til check-in i lufthavne 
  • hæveautomater 
  • computere 
  • smartphones, tablets og TV-udstyr 
  • adgang til audiovisuelle medietjenester såsom e-bøger 
  • e-handel 
  • flere passagertransporttjenester 
  • elektronisk kommunikation inklusiv 112-nødopkaldsnummeret 

Muligheder for virksomheder og forbrugere

Fælles EU-tiltag vil forebygge, at medlemslandene introducerer forskellige love, der øger fragmenteringen på det indre marked. Tiltagene vil gøre det lettere og mere attraktivt for virksomheder at sælge deres produkter i EU og i resten af verden.

D nye regler vil øge konkurrencen mellem virksomhederne og give en større bevægelighed for nyudviklede produkter og tjenester. De forventes at gøre udvalget større og sænke priserne for forbrugerne, og dermed potentielt set påvirke de offentlige budgetter positivt på længere sigt ved at gøre ældre og handicappede mindre afhængige af hjælp fra det offentlige.

Mens der vil blive givet dispensation til nogle meget små virksomheder ('mikrovirksomheder') med færre end 10 ansatte og en omsætning på under 2 mio. euro om året, pga. deres størrelse og begrænsede ressourcer, vil de alligevel blive opfordret til også at producere og distribuere produkter og tjenester, der lever op til tilgængelighedskravene under de nye regler. Medlemslandene skal give de meget små virksomheder retningslinjer for, hvordan de også kan implementere lovgivningen.


Næste skridt

Den endelige tekst vil træde i kraft, når den formelt er blevet godkendt af Ministerrådet.