Se hvilke frihandelsaftaler EU arbejder på 

 
 

Del denne side: 

Lige nu arbejder EU på en lang række frihandelsaftaler, der involverer lande fra hele verden. Men før de kan træde i kraft, skal de godkendes af Parlamentet.

EU's handelsaftaler. 

Frihandelsaftaler er en meget vigtig del af EU's handelspolitik.

Den 13. februar 2019 stemte MEP'erne for en ny handels- og investeringsaftale med Singapore, der fjerner næsten alle afgifter inden for de næste fem år. Dette kommer kun to måneder efter, at MEP'erne godkendte en større handelsaftale og et strategisk partnerskab med Japan.


Vigtigheden af frihandelsaftaler

Frihandelsaftaler er meget vigtige for EU, da de er blandt nøglerne til økonomisk vækst- I 2015 var EU verdens største eksportør og importør af varer og servicer og dækkede 32,15% af verdens handel foran USA (12,01%) og Kina (10,68%). Nye handelsaftaler skaber nye erhvervsmuligheder for europæiske selskaber, hvilket fører til, at flere job skabes, mens forbrugerne kan se frem til et større udvalg af varer og lavere priser.

Der er bekymringer omkring, hvorvidt handelsaftaler fører til, at nogle job mistes i visse sektorer pga. øget konkurrence, men disse aftaler skaber flere job en de ødelægger. En anden bekymring er, at de kan føre til, at kvalitetsprodukter som f.eks. fødevarer bliver forringet. Men da EU repræsenterer et stort marked, er det i en god position til at forlange, at udenlandske virksomheder opretholder EU’s standarder. For MEP’erne er kvaliteten altid en rød linje i forhandlingerne, og forsøg på at forringe dem er nok til at afvise en handelsaftale. Derudover får EU også tit indskrevet klausuler omkring menneskerettigheder og arbejdsrettigheder i handelsaftaler for at forbedre situationen i de lande, man handler med.


Typer af aftaler

EU har forskellige typer af aftaler med forskellige lande. De kan fokusere på at nedbringe administrative forhindringer eller på at etablere en toldunion ved at fjerne told og etablere fælles afgifter for import fra udlandet.

Det hele handler ikke kun om afgifter. Det kan også handle om investeringer, og om hvordan man skal løse problemer, der involverer investeringer, f.eks. hvis en virksomhed mener, at en beslutning taget af landets regering, påvirker dets investeringer i landet. Hvordan man sætter standarden for kvaliteten af produkter er også vigtig (EU har f.eks. forbudt særlige hormoner af frygt for, at de kan være skadelige).


Nordamerika

Frihandelsaftalen CETA med Canada trådte i kraft provisionelt d. 21. september 2017. Den vil træde i kraft fuldt ud, når alle EU-landene har ratificeret den.

Det Transatlantiske Handels- og Investeringspartnerskab (TTIP) med USA har vist sig at være meget kontroversiel pga. bekymringer om produkters standarder og strid om investeringer. Forhandlingerne har været i gang siden juli 2013 og inkluderet 15 forhandlingsrunder. Forhandlingerne har været på standby siden slutningen af 2016.


EU's handelsaftaler. 

Asien

MEP'erne vedtog en ny frihandelsaftale med Japan ved decembers plenaforsamling.

Der er ingen frihandelsaftaler i gang med Kina, men der er forhandlinger om en omfattende EU-Kina-investeringsaftale. Denne blev lanceret i november 2013, og den seneste forhandlingsrunde fandt sted den 29-30. oktober 2018.


Forhandlinger med andre lande i Asien:

  • Singapore (Parlamentet ventes at stemme om denne aftale i marts 2019)
  • Malaysia (begge parter ser nærmere på, om der er grobund for at fortsætte forhandlinger)
  • Vietnam (handelsaftalen er klar til at blive underskrevet)
  • Indonesien: seneste runde af forhandlinger fandt sted i år
  • Thailand (EU er klar til at forsætte forhandlingerne)
  • Myanmar (ingen ny dato for den næste forhandlingsrunde er blevet fastsat)
  • Indien (begge parter evaluerer fremskridtene for forhandlingerne)

Oceanien

Forhandlingerne om en gennemgribende frihandelsaftale med Australien blev påbegyndt den 18. juni 2018, mens forhandlinger med New Zealand begyndte den 21. juni 2018. I begge tilfælde har der ikke været yderligere forhandlingsrunder siden da.


Latinamerika

Den seneste runde af forhandlinger med Merkosur-landene fandt sted den 10.-14. september 2018. Datoen for de næste forhandlinger er stadig ikke blevet bekræftet. Forhandlingerne med Mexico om at modernisere den Globale EU-Mexico Aftale begyndte i juni 2016. Et politisk aftale blev indgået den 21. april 2018 og den endelige, juridiske tekst forventes færdig ved udgangen af næste år.

Den seneste runde af forhandlinger med Chile fandt sted i maj 2018, og datoen for den næste mangler stadig at blive bekræftet.


Mellemøsten

Der er adskillige aftaler og også forhandlinger om at udvide aftalerne til at inkludere områder som landbrug og industrielle standarder med individuelle lande.


Handel med tjenester

Aftalen om Handel med Tjenester (TiSA) foregår i øjeblikket mellem 23 medlemmer af Verdens Handelsorganisation (WTO), inklusiv EU. Samlet set står de deltagende lande for 70% af verdens handel med servicer. Næste skridt diskuteres stadig.


Parlamentets rolle

Siden Lissabon-traktaten trådte i kraft i 2009, skal alle handelsaftaler godkendes af Europa-Parlamentet, før de kan træde i kraft. MEP'erne skal også jævnligt opdateres om fremskridt i forhandlingerne. 

Parlamentet har også allerede vist, at det ikke tøver med at bruge sin veto, hvis der er store bekymringer om en aftale. F.eks. afviste MEP'erne i 2012 handelsaftalen mod varemærkeforfalskning (ACTA).