MEP’erne kritiserer USA for at trække sig ud af atomaftalen med Iran 

 
 

Del denne side: 

MEP’erne har opfordret EU til at fortsætte med at bakke op om atomaftalen med Iran, der har reduceret risikoen for atomoprustning i landet.

Mogherini i debat om Iran 

I juli 2015 underskrev Iran en aftale med Frankrig, Tyskland, Storbritannien og EU, Kina, Rusland og USA, der skulle forhindre landet i at udvikle atomvåben. Selvom det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) 11 gange har bekræftet, at Iran overholder sine forpligtigelser i aftalen, annoncerede USA’s præsident Donald Trump d. 8. maj, at USA vil trække sig ud af aftalen. EU derimod har forpligtet sig til at blive i den.

Den 12. juni debatterede MEP’erne betydningen af USA’s tilbagetrækning og mange kritiserede landets beslutning.

EU’s udenrigschef Federica Mogherini noterede sig, at EU’s holdning ikke har ændret sig: ”Atomaftalen gør Europa mere sikker, forebygger et våbenkapløb i Mellemøsten, giver økonomiske fordele til Irans befolkning, og åbner vejen, selvom den er svær, for diplomati og dialog."

David McAllister (EPP, Tyskland) sagde: ”Vi tror på, at det er den rigtige vej fremad for at forebygge, at Iran bliver et land med atomvåben. Ifølge informationen fra IAEA er der ’ingen klare indikationer på iranske berigelsesaktiviteter’. Vi mener, at det er takket være aftalen, og derfor er det så svært for os at acceptere baggrunden for USA’s beslutning.”

Victor Boştinaru (S&D, Rumænien) sagde: ”Aftalen er vigtig for, at atomkraften ikke bliver spredt og skal holde så længe så muligt. Det er essentielt for den globale fred og sikkerhed og er i det internationale samfunds interesse. Inklusiv for USA og Iran.”

Charles Tannock (ECR, Storbritannien) sagde, at underskrivelsen af atomaftalen med Iran var et gennembrud. ”Vi må ikke lade en dårligt rådgivet, anti-multilaterialist præsident ødelægge en aftale, hvor kernen er ønsket om at bevare en fredelig verden.”  

Marietje Schaake (ALDE, Holland) understregede vigtigheden af, at EU træffer sine egne beslutninger: “Vi kan simpelthen ikke acceptere, at Washington dikterer, hvilke sanktioner vores europæiske selskaber er bundet af.”

Klaus Buchner (De Grønne/EFA, Tyskland) sagde: ”Hvis Europa skulle følge præsident Trumps vilje, og genindføre sanktioner mod Iran, tror jeg Iran vil fortsætte udviklingen af atomvåben, og der vil blive et våbenkapløb i Mellemøsten.”

Cornelia Ernst (GUE/NGL, Tyskland) sagde: ”Denne traktat med Iran angående atomvåben skal bevares. Vi kan ikke bare tillade yderligere eskalering og konflikt i Mellemøsten.”

Fabio Castaldo (EFDD, Italien) sagde: “Jeg mener, at USA’s beslutning om at trække sig fra aftalen er en historisk fejltagelse. Jeg er helt overbevist om, at det er vores pligt at gøre vores bedste til at forsvare aftalen. Selvom de værktøjer, vi har, måske ikke er nok til at gøre det.”

“Vi skal have en plan B for, at denne aftale måske på et tidspunkt kan kollapse,” sagde Mario Borghezio (ENF, Italien). ”Faktum er, at de store selskaber i bilsektoren og oliesektoren allerede svigter Iran, og det er meget farligt, særligt for Iran, og det har geopolitiske og sikkerhedsmæssige implikationer, der vil give bringe med sig masser af fare for resten af verden.”

Atomaftalen med Iran 
  • Reduction af uranlageret med 98%  
  • Ingen uranberigelse på mere end 3.67% 
  • Fuld adgang til Irans atomanlæg