MEP'erne fordømmer USA for at fjerne støtten til Unrwa 

 
 

Del denne side: 

Den amerikanske beslutning om at fjerne den finansielle støtte til FN-agenturet for palæstinensiske flygtninge blev fordømt af MEP'erne i en ophedet debat i Parlamentet den 2. oktober.

Foto af EU-ECHO på Flickr CC/BY/NC/ND 

USA annoncerede den 31. august, at landet ønsker at standse al finansiering af Unrwa, der er et FN-agentur for palæstinensiske flygtninge, da agenturet er "uforbederligt fejlbehæftet." Men EU-kommissær Johannes Hahn svarede tilbage, at "uden Unrwa og muligheden for en to-statsløsning, vil der bare være kaos og vold for både det israelske og palæstinensiske folk."

Unrwa blev oprettet i 1949 for at passe på de palæstinensere, der var blevet fordrevet efter den arabisk-israelske krig. Agenturet står for vigtige tjenester for omkring fem millioner flygtninge i Gaza, på Vestbredden, i Jordan, Libanon og Syrien.

Under en debat i Parlamentet i Strasbourg den 2. oktober fordømte MEP'erne over en bred kram USA's beslutning. "Der er fem millioner flygtninge, der nu må lide pga. USA's besparelser. 80% af befolkningen i Gaza er fuldstændigt afhængige af Unrwas støtte," sagde Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL, Cypern)

'Stærk, pålidelig og forudsigelig'

EPP's José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP, Spanien) sagde: "Dette påvirker 5,5 millioner mænd, kvinder og børn, som vi simpelthen ikke kan ignorere." 

Kommissær Hahn bekræftede, at EU skal fortsætte med at være en "stærk, pålidelig og forudsigelig støtte til agenturet." Han refererede til de 40 mio. euro i ekstra støtte fra EU, som Unrwa vil modtage. Det blev annonceret ved FN's generalforsamling den 27. september. EU og medlemslandene bidrager i forvejen med halvdelen af hele agenturets budget, og det samlede bidrag fra EU de seneste tre år beløber sig på 1,2 mia. euro.

S&D-medlem Elena Valenciano (Spanien) sagde, at USA's beslutning vil ende med at skabe mere had og utilfredshed: "Den vil gøre to-statsløsningen umulig og sikre, at unge palæstinensere vil føle sig endnu mere forladte."

Hvad er Unrwa? 
  • Efter den arabiske/israelske-konflikt fra 1948 oprettede FN Hjælpeorganisationen for Palæstina-flygtninge i Mellemøsten (UNRWA). 
  • Da der sidenhen ikke har været en løsning på problemerne, har Unrwa hver gang fået fornyet sit mandat af FN.  
  • Da agenturet begyndte sit arbejde i 1950 var det ansvarligt for 750,000 palæstinensiske flygtninges behov. I dag er tallet steget til 5 mio.  
  • Hver dag bliver 500,000 børn undervist på en af Unrwas 702 skoler.  
  • Hvert år behandler Unrwas sundhedsansatte mere end ni mio. patienter.  

‘Ham der begravede to-statsløsningen’

ALDE MEP'en Hilde Vautmans (Belgien) spurgte om den amerikanske præsident Donald “vil blive husket, som ham der begravede to-statsløsningen" og sagde, at "det er centralt for fremtiden for den palæstinensiske stat, at vi bliver ved med at støtte.”

Rosa D'Amato (EFDD, Italien) said: “Der har været europæisk støtte til de palæstinensiske flygtninge i nu fire generationer. Der er plads til, at Unrwas administration forbedres, men jeg mener, at USA's nedskæringer er alt andet en produktive, når det gælder freden i Mellemøsten.”

På vegne af de Grønne/EFA talte Margrete Auken (Danmark) om Unrwas “fantastiske arbejde”. Parlamentets næstformand for Palæstina-delegationen refererede også til “at Israel systematisk udfordrer international lovgivning” og spurgte: “Hvad er EU's svar? En bekymret mumlen og et par ekstra euro.”

‘En kæmpe mulighed’

ECR's Bas Belder (Holland), der også er næstformand for Parlamentets Israel-delegation, nævnte derimod, at USA's beslutning giver “det internationale samfund en kæmpe mulighed for at ændre og introducere nye rationelle kriterier for palæstinensiske flygtninge.” Han talte om, at Unrwa har et kæmpe underskud og opfordrede EU til, at “støtte Washington i dette wake-up call til det palæstinensiske lederskab.”

Det tyske ENF-medlem Marcus Pretzell sagde: “Det er en kæmpe skandale, at den tyske regering har tilbudt at erstatte store dele af USA's bidrag til Unrwa. Vi skal lukke denne institution og standse alle dens indtægtskilder.”