Det nye Parlament og den nye Kommission 

 
 

Del denne side: 

Parlamentes plenarkammer 

Mere end halvdelen af de berettigede vælgere stemte ved EU-valget den 23.-26. maj og traf et valg.

Nu forventer de at få svar og at se konkrete handlinger vedrørende klimaforandringer, job, sikkerhed, den digitale transformation og migration. Europa-Parlamentet – EU’s eneste direkte-valgte institution – har forpligtet sig til at levere på disse problemstillinger og at garantere, at processen med at vælge den næste Europa-Kommission vil finde sted på den mest demokratiske og transparente måde.


De nyligt-valgte MEP’erne vil mødes i Parlamentets plenarforsamling i Strasbourg fra den 2. til 4. juli til at vælge den næste formand, 14 næstformænd og fem kvæstorer. De vil bestemme Parlamentets komposition i de stående udvalg og underudvalgene for den nye (9.) valgperiode.


Se mere om resultaterne fra EU-valget og den politiske komposition i det nye Parlament


I de efterfølgende uger vil udvalgene afholde de første møder og vælge udvalgsformænd og udvalgsnæstformænd.


Det nye Europa-Parlament ventes at vælge den næste formand for EU-Kommissionen i løbet af den anden plenarsession i juli (15.-18. juli). Den valgte formand vil derefter i løbet af sommeren sammensætte sit hold bestående af de nominerede kandidater fra hvert EU-land.


Det endelige kommissærkollegie vil derefter blive valgt i slutningen af oktober, når de indstillede kandidater til kommissærposten har været igennem en række høringer I Parlamentets udvalg i slutningen af september/oktober, der skal evaluere deres kompetence, egnethed og erfaring angående de porteføljer, de er blevet tildelt.


Afstemning 

Nyt Parlament  

Det nye Parlament mødes for første gang fra d. 2.-4. juli i Strasbourg 

Den første afstemning i det nye Parlament vil blive at vælge dets formand for de næste to og et halvt år. Når den nyligt-valgte formand er fundet, vælger Parlamentet de 14 næstformænd, fem kvæstorer og bestemmer hvor mange og hvem, der skal udgøre de forskellige udvalg.

Kommissionen 

Valg af formanden for Kommissionen 

Plenarforsamlingen d. 15.-18. juli er den første mulighed for Parlamentet til at vælge den næste formand for Europa-Kommissionen 

Før valget præsenterer kandidaten hans eller hendes politiske dagsorden og prioriteter for Parlamentet de næste fem år. Han eller hun har brug for at få opbakning fra et absolut flertal i Parlamentet (halvdelen af MEP’erne plus én, dvs. 376), så vedkommende opnår en demokratisk legitimitet direkte fra MEP’erne.

Formandens hammer 

De indstillede kommissærers høringer 

De offentlige høringer ventes at finde sted i september og oktober 

Det Europæiske Råd vil i overensstemmelse med den nyvalgte kommissionsformand og på baggrund af forslag fra EU-landene vedtage en liste med kommissærkandidater. De indstillede kandidater til kommissærposterne stiller op i parlamentsudvalgene inden for deres mulige ansvarsområder og gennemgår en grundig, offentlig og gennemsigtig høring om deres egnethed til den stilling af de nyligt valgte MEP’er.

EU-flag 

Valg af Kommissionen 

Når Kommissionen er blevet valgt af Parlamentet, skal den formelt godkendes af Rådet med et kvalificeret flertal 

Hele Kommissionen, inklusiv kommissionsformanden og den højtstående repræsentant for fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, skal vælges ved et flertal af stemmerne, ved navneopråb, efter at den nye formand har præsenteret kommissærerne og deres programmer for Parlamentet.