Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

MEPerne støtter fælles register over lobbyister for Parlamentet og Kommissionen

Plenarmøde Pressemeddelelse - Institutioner11-05-2011 - 13:16
 

MEPerne gav onsdag deres opbakning til planerne om et fælles register over lobbyister og andre interessegrupper, som søger adgang til Parlamentet og Kommissionen. Lobbyisternes kontakt med MEPerne skal listes i et bilag over "lovgivningsmæssige fodspor", der skal vedhæftes rapporter fra Parlamentet. Parlamentet håber, at Ministerrådet også vil deltage i "gennemsigtighedsregistret". MEPerne mener desuden, at det bør være obligatorisk for alle lobbyister at registrere sig.Parlamentets ordfører Carlo Casini (EPP, IT) kaldte under debatten tirsdag den godkendte tekst "et første skridt i retning af større gennemsigtighed" og tilføjede: "Jeg mener, at dette klart viser vores engagement med hensyn til at skabe gennemsigtighed".


Et fælles register for de to institutioner vil øge gennemsigtigheden, mener MEPerne, da borgerne nu vil kunne finde alle oplysninger om personer og organisationer, som er i kontakt med EU-institutionerne, på ét sted. Dette samlede register bør også lette registreringen af repræsentanter for specifikke interesser.


Registret vil kombinere de eksisterende registre i Parlamentet og Kommissionen, sådan som det blev besluttet af de to institutioner i november 2010. Navneskiftet fra "lobby-" til "gennemsigtighedsregister" vil gøre det lettere for ikke-kommercielle organisationer, såsom tænketanke, kirker og religiøse samfund at tilslutte sig.


Frivillig versus obligatorisk registrering

Ifølge de registreringsregler, som Parlamentet og Kommissionen er blevet enige om, vil registrering ikke være obligatorisk. Men Europa-Parlamentet vil gøre registrering obligatorisk for lobbyister, der ønsker adgang til Parlamentet.


MEPerne opfordrer også Ministerrådet til at tilslutte sig registret hurtigst muligt og bifalder, at Rådet har meddelt, at det ønsker at deltage.


"Lovgivningsmæssigt fodspor" og andre forbedringer

Parlamentet støtter også planer om at indføre et bilag med "lovgivningsmæssige fodspor" som bilag til parlamentariske rapporter. Dette bilag vil liste alle de lobbyister, som en ordfører er mødtes med i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport.


Desuden skal det nye fælles register give flere oplysninger, bl.a. om antallet af personer, der er involveret i aktiviteter, som falder inden for registrets anvendelsesområde, samt enhver form for økonomisk støtte, som den registrerede har modtaget. Registret vil også indeholde procedurer for behandling af klager samt sanktionsmuligheder.


I en særskilt afstemning om Parlamentets interne regler besluttede MEPerne, at deres finansielle erklæringer bør opdateres "når der foretages ændringer, samt fornyes mindst én gang om året". 


Baggrund

Europa-Parlamentet har haft et lobbyregister siden 1996 og Kommissionen siden 2008. Parlamentet vedtog en resolution i 2008 som opfordrede til oprettelsen af et fælles register, der også skulle indbefatte Rådet. Parlamentet og Kommissionen nedsatte derefter en arbejdsgruppe, der i november 2010 blev enige om en aftale for et fælles register. Det fælles register vil efter planen være tilgængeligt online i slutningen af juni 2011.Ref. : 20110510IPR19128
 
 
Kontakter