Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Bedre genanvendelse af elektronisk affald

Plenarmøde Pressemeddelelse - Miljø19-01-2012 - 13:10
 

Flere brugte køleskabe, telefoner og andet elektronisk udstyr skal indsamles og genanvendes i EU. Parlamentet godkendte torsdag en opdatering af EU-lovgivningen om elektronisk og elektrisk affald (WEEE), der giver forbrugerne nye muligheder for at aflevere deres elektroniske affald i butikkerne og samtidig mindsker bureaukratiet for virksomhederne.


"Efter vanskelige forhandlinger er jeg meget tilfreds med, at vi er blevet enige med Rådet om ambitiøse, men opnåelige indsamlingsprocenter. Europa vil nu kunne genanvende flere råmaterialer, hvilket er en god ny både økonomisk og miljømæssigt set", sagde Parlamentets ordfører Karl-Heinz Florenz (EPP, DE), efter at de nye regler var blevet godkendt ved håndsoprækning.


Allerede inden dagens afstemning var der indgået en uformel aftale med Rådet om indholdet af de nye regler, men Rådet skal stadig give sin formelle godkendelse. Medlemslandene vil herefter have 18 måneder til at opdatere deres nationale lovgivning.


Indsamling og genbrug

Alle medlemsstater skal øge deres indsamling af e-affald, også selv om de allerede opfylder de nuværende faste mål på 4 kg per indbygger om året.


I 2016 vil de fleste medlemslande skulle indsamle 45 tons e-affald for hver 100 tons e-varer, som fandtes på markedet tre år tidligere (dvs. 45%). I 2019 skal denne andel være steget til 65% eller alternativt 85% af  e-affaldet. Lande, der har behov for at forbedre deres faciliteter til håndtering af e-affald, vil i første omgang skulle indsamle 40% og vil først skulle opfylde det endelige mål i 2021.


For at alle parter skal kunne bidrage til at nå målene, lykkedes det Europa-Parlamentets forhandlere, anført af MEP Karl-Heinz Florenz (EPP, Tyskland), at få indført en bestemmelse om, at forbrugerne kan aflevere mindre elektroniske produkter, som fx mobiltelefoner, hos enhver større elektronikforhandler - også uden at skulle købe et nyt produkt.


Bedre håndtering vil bidrage til at genvinde værdifulde råstoffer og forhindre, at skadelige stoffer bliver deponeret. Procentsatsen for genanvendelse vil for nogle varekategorier skulle stige til 80%. De bedste genvindingsteknikker skal anvendes og produkterne skal designes til at kunne genanvendes lettere.


Eksport af e-affald

MEPerne forhandlede sig desuden frem til en stramning af kontrollen med ulovlige forsendelser af elektronisk affald til lande, hvor affaldet forarbejdes under forhold, der er farlige for miljøet og for de personer, der arbejder med dem. Bevisbyrden flyttes fra tolderne til eksportørerne, der for fremtiden vil skulle fremvise fyldestgørende dokumentation for, at varerne bliver sendt til enten reparation eller genanvendelse.


Mindre bureaukrati

Producenter af e-varer vil fortsat skulle bidrage økonomisk til at opfylde målene. De vil samtidig nyde godt af forenklede registrerings- og rapporteringskrav og vil få mulighed for at udpege en repræsentant som ansvarlig for opfyldelsen af virksomhedens forpligtelser i medlemslande, hvor virksomheden ikke selv er etableret. De nye regler vil også forhindre, at der opkræves dobbeltgebyrer for registrering i de enkelte medlemsstater.

Ref. : 20120119IPR35666
 
 
Kontakter