Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Sammenlægning af EU 's vedvarende energinet

Andet Artikel - Energi / Miljø08-02-2012 - 11:50
 
Ofte produceres vedvarende energi langt fra de steder, hvor der er den største efterspørgsel ©BELGA/DPA/A.Weigel   Ofte produceres vedvarende energi langt fra de steder, hvor der er den største efterspørgsel ©BELGA/DPA/A.Weigel

Vedvarende energi skal i 2020 dække 20 % af EU´s energibehov. Det forudsætter en omfattende udvidelse af det eksisterende netværk. Mandag drøftede medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Innovation en undersøgelse om det europæiske netværk for vedvarende energi.


Hovedformålet med undersøgelsen er at identificere de nødvendige netværksinfrastrukturændringer, som er nødvendige for at øge andelen af vedvarende energi, herunder forskellige teknologier til lagring af vedvarende energi. I rapporten opstilles en række forskellige scenarier for udviklingen frem mod 2050.

Ofte produceres vedvarende energi langt fra de steder, hvor der er den største efterspørgsel. De bedste forhold for landbaserede vindmøller er langs kystnære områder, mens solceller er mest effektive i Syd- og Centraleuropa. En opgradering af energinettet og bedre sammenkoblinger vil optimere potentialet for vedvarende energi i EU. Undersøgelsen konkluderer, at såfremt der er tilstrækkelig politisk opbakning, vil vindkraft være omkostningseffektivt på de europæiske elmarkeder ved udgangen af dette årti, mens solenergi kan opnå samme status i det centrale og sydlige Europa allerede i 2015.

Undersøgelsen forudser, at integreringen af vedvarende energi vil øge konkurrencen mellem producenterne og øge forsyningssikkerheden. Men oprettelsen af et fælles net for vedvarende elektricitet kræver store investeringer og langsigtet planlægning.

Den Europæiske Union vil i den sammenhæng komme til at spille en central rolle med hensyn til opstillingen af langsigtede målsætninger, udvælgelsen af relevante projekter og overvågningen og koordineringen af fælles projekter. Undersøgelsen påpeger, at en hovedprioritet frem mod 2020 vil være at styrke forbindelserne mellem Nordeuropa og Centraleuropa og samtidig øge samhandelskapaciteten mellem Spanien, Portugal og Frankrig.

Ref. : 20120203STO37180