Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Ungdomsbeskæftigelse er nøglen til bæredygtig vækst

Andet Artikel - Økonomiske og monetære anliggender / Beskæftigelsespolitik10-02-2012 - 16:26
 

Den finansielle og økonomiske krise har haft store sociale og menneskelige omkostninger i EU. Særligt den rekordhøje ungdomsarbejdsløshed giver anledning til bekymring. Onsdag vil MEP'erne drøfte Kommissionens den årlige vækstundersøgelse forud for næste møde i Europæisk Råd.


Ungdomsarbejdsløsheden er de seneste år steget voldsomt og har nået et hidtil uset højt niveau. Ledigheden er især høj i Øst - og Sydeuropa, som det fremgår af vores infografik.

I betænkningen om den årlige vækstundersøgelse opfordrer MEP´erne blandt andet til iværksættelse af flere vækstorienterede initiativer, langsigtet finansiering af realøkonomien, bæredygtig vækst gennem større konkurrenceevne, bekæmpelse af arbejdsløshed og en modernisering af EU-administrationen.

I betænkningen om bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed af Jean-Paul Gauzès (EPP, Frankrig) opfordres medlemsstaterne til at udvikle omfattende strategier for unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, mens betænkningen af Pervenche Berès (S&D, Frankrig) understreger vigtigheden af at reducere usikre former for beskæftigelse blandt unge, såsom midlertidige kontrakter, deltidsjob og ulønnede praktikophold.

Ref. : 20120203STO37184