Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Et mere gennemsigtigt europæisk marked for boliglån

Andet Artikel - Økonomiske og monetære anliggender28-02-2012 - 15:07
 
Antolín Sánchez Presedo   Antolín Sánchez Presedo

Dårlige lån var en af de grundlæggende årsager til den finansielle krise, der udløste den nuværende gældskrise. Den spanske MEP Antolín Sánchez Presedo (S&D) har udarbejdet en betænkning, der ser nærmere på, hvordan man bedre kan beskytte europæiske låntagere og skabe et mere stabilt realkreditmarked.


Uansvarlige udlånspraksisser var en af de faktorer, der i 2008 førte til den finansielle krise. Er vi stadig i fare?

Overdreven gældsætning er stadig et centralt element i krisen. En regulering af realkreditmarkedet vil være et vigtigt første skridt. Næste skridt bliver at sikre, at uansvarlige långivnings- og låntagningspraksisser ikke skader opsparere og skatteydere. Disse praksisser må ikke forårsage endnu en krise.

Din betænkning er baseret på et forslag fra Kommissionen, men du vil udvide det oprindelige anvendelsesområde. Hvad mangler i det oprindelige forslag?


Vi har tilføjet tre nye kapitler. Det ene omhandler finansiel uddannelse, og hvad folk bør vide, før de optager et realkreditlån. Så vi ser på, hvad der sker, når folk har underskrevet et realkreditlån.

Det sidste nye kapitel omhandler gennemsigtighed på markedet. Ideen her er at lette sporbarheden af hvert enkelt realkreditlån og for eksempel oprette et register for realkreditlån. Når man samler dem, vil man på ethvert tidspunkt kunne se, hvilke typer realkreditlån der er i puljen. Det vil gøre markederne mere stabile.

Du foreslår en række nye procedurer. Er der nogen udlånspraksisser, der bør forbydes?


Der bør indføres gode standarder for at undgå dårlige udlånspraksisser. Vi har afgjort brug for mere gennemsigtige og pålidelige markeder. Jeg ønsker at identificere risikofyldte produkter og give tilsynsmyndighederne ret til at iværksætte ekstra foranstaltninger, herunder forbrugeradvarsler og strengere tilsyn, således at dem der tager større risici også bærer de potentielle omkostninger ved at tage disse risici.

Realkreditmarkederne i Europa afviger meget fra hinanden. Er det et problem eller en fordel?

Vi bør betragte mangfoldighed på nationalt plan som et aktiv og bevare subsidiaritet og proportionalitet, men vi er samtidig nødt til at fjerne hindringer for det indre marked. Modeller, der er et resultat af etablerede juridiske og kulturelle traditioner, skal beholdes, men mangfoldighed er også vigtig for innovation og finansiel integration, da det giver mulighed for skræddersyede produkter. Derfor har vi brug for mere konkurrence. Koncentrationen i den finansielle sektor er stigende. De fem største långivere sidder på over 75 % af markedet for samtlige medlemsstater. Det er vigtigt med mere konkurrence for at fremme effektiviteten.

Hvordan kan man hjælpe låntagerne?

Finansiel uddannelse, bedre information og professionel rådgivning spiller en meget vigtig rolle. Og vi har brug for mere retfærdige og mere afbalancerede underskriftspraksisser mellem parterne.

For at give et eksempel: vi ser nærmere på muligheden for mere fleksible kontrakt- og betalingstyper, der bedre kan tilpasse sig situationen for låntagere og tillade førtidig indfrielse af lån. Vi ser også på muligheden for at skifte långivere, samt muligheden for konvertering af lån i fremmed valuta til et lån i dit eget land for at undgå risici.


Hvordan løser vi problemet med, at yderligere EU-lovgivning kan true låntagere i nogle medlemsstater, da realkreditmarkederne forskellige i de enkelte EU-lande?


Jeg mener, at mangfoldighed er meget godt for Den Europæiske Union. Det ideelle er en situation, hvor produkterne er skræddersyet efter forbrugernes behov. Men det vigtigste er at sikre et konsekvent og pålideligt marked for at undgå ubalancer på boligmarkedet, som kan påvirke de finansielle institutioner og dermed også skatteydere og borgere.

Vi bør betragte mangfoldighed på nationalt plan som et aktiv og bevare subsidiaritet og proportionalitet, men vi er samtidig nødt til at fjerne hindringer for det indre marked. Modeller, der er et resultat af etablerede juridiske og kulturelle traditioner, skal beholdes, men mangfoldighed er også vigtig for innovation og finansiel integration, da det giver mulighed for skræddersyede produkter. Èn størrelse for alle fungerer bare ikke.
 

Men vi foreslår indførelsen af en EMKI - European Mortgage Key Identifier -
til at fremme lige vilkår for profitskabelse. Vi ønsker også, at der skal være lige vilkår for kreditorerne på europæisk plan, da det kan bidrage til at øge forbrugernes valgmuligheder. Øget konkurrence vil give en merværdi til forbrugerne, og det styrker konkurrencen, når forbrugerne benytter sig af markedet.
 

Din betænkning kræver også, at der skabes bedre adgang til realkreditlån for dem, der i dag er udelukket...

Jeg mener, at produkterne bør skræddersyes, så de tager hensyn til forbrugernes forskelligartede forhold. Vi har for eksempel overvejet at inddrage sociale ydelser i vurderingen af forbrugeres kreditværdighed. Og vi er nødt til at undgå udelukkelse på grundlag af unøjagtige oplysninger og beslutninger.

Det finansielle system skal være til for at opfylde familiers og virksomheders behov, den virkelige økonomis behov. For at komme dertil har vi brug for mere fleksibilitet, mere integration, mere stabilitet og meget mere konkurrence.
 

Der har været omkring 1.000 ændringsforslag til direktivet. Forventer du politiske problemer i forbindelse med Parlamentets vedtagelse af betænkningen?

Efter min mening er der god vilje til at nå frem til et kompromis. Jeg håber, at vi endelig kan levere et ambitiøst svar til vores borgere. Europa-Parlamentet skal sikre, at realkreditmarkedet på europæisk plan bliver mere effektivt, mere dynamisk, mere konsekvent og mere pålideligt. Vi vil sandsynligvis være i stand til at færdiggøre vores arbejde i næste måned. Når udvalget har vedtaget sin holdning, vil vi kunne indlede forhandlingsprocessen med [Rådet].

Ref. : 20120223STO39233
Ajourført den: ( 15-06-2012 - 10:59)