Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Obligationer skal tiltrække nye midler til infrastrukturprojekter

Andet Artikel - Økonomiske og monetære anliggender08-03-2012 - 11:58
 
Projektobligationer ©Belga/Belpress   Projektobligationer ©Belga/Belpress

Når bankerne ikke låner penge ud, og regeringerne ikke bruger penge, så prøv at udstede obligationer. Dette kunne være et råd til de virksomheder, der deltager i europæiske infrastrukturprojekter og kæmper med at rejse kapital. For at gøre obligationer attraktive for investorer planlægger EU at støtte dem med garantier og lån.


Projektobligationer adskiller sig fra stabilitetsobligationer (euroobligationer). Mens euroobligationer udstedes af EU for at finansiere budgetunderskud, udstedes projektobligationer af private virksomheder for at finansiere europæiske infrastrukturprojekter (veje, jernbaner, gasledninger, bredbånd m.m.).

Kommissionen skønner, at der er behov for mellem 1.500 og 2.000 mia. € (150-200 milliarder € om året) frem mod 2020 for at modernisere EU´s infrastruktur. Markedet giver i form af egenkapital og banklån mellem 60 og 80 mia. € om året.


For at lukke hullet er der behov for flere penge, men på grund af krisen er midlerne fra de offentlige kasser i form af investeringer og tilskud faldet. Herudover har bankerne selv brug for ekstra kapital, og det er derfor blevet sværere at låne penge. Endelig er infrastrukturinvesteringer risikabelt.


Europa-Parlamentets ordfører på pilotprojektet om projektobligationer Göran Färm (S&D, Sverige) sagde: "Vi er nødt til at finde andre måder at mobilisere investeringskapital på. En af dem er projektobligationer".  


Sådan fungerer det:


  • Den Europæiske Investeringsbank (EIB) vil yde lån og garantier til projekter for at opveje risikoen for private investorer

  • Dette vil øge kreditkvaliteten af gæld, hvilket vil gøre det attraktivt for institutionelle investorer (pensionskasser og forsikringsselskaber).


Färm sagde: "EU-finansiering vil minimere investorernes risiko for at tabe penge". Det vil også have en multiplikatoreffekt: "1 € fra EU-budgettet kunne mobilisere 15-20 € fra pensionskasser og andre private investorer".

Et EU-tilskud på 230 millioner € til EIB skal finansiere 5-10 støtteberettigede projekter inden for transport, energi og bredbånd. Det ventes at kunne rejse investeringer på op til 4, 6 mia. €.


"Vi vil gerne gøre det helt klart, at 230 mio. € er den maksimale omkostning for EU-budgettet. Hvis alle projekter mislykkes er det det, vi maksimalt vil kunne tabe. Men hvis projekterne bliver succesfulde, vil vi alle få en indkomst", sagde Färm.


De fleste MEP´er støtter ideen om projektobligationer, selvom der dog er enkelte skeptikere. Formanden for økonomiudvalget Sharon Bowles (ALDE, Storbritannien) sagde: "Der vil i realiteten være en begrænset EU-garanti for det første tab. Dette er kun en graduering af de potentielle tab for private indehavere af obligationer og udgør ikke en fjernelse af risiko".

Ivo Strejček (ECR, Tjekkiet) advarede om, at indførelsen af projektobligationer blot vil forgælde medlemsstaternes budgetter yderligere.


Budgetudvalget ventes at stemme om betænkningen i april. Pilotfasen løber frem til 2014.

Ref. : 20120302STO39869