Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

EP kritiserer Rådet for ikke at involvere MEPerne i Schengen-beslutning

Andet Artikel - Institutioner / Schengen08-06-2012 - 15:58
 
© BELGA/DPA/P.Seeger   © BELGA/DPA/P.Seeger

Europa-Parlamentets medlemmer vil i næste uge bede det danske formandskab forklare, hvorfor medlemsstaterne tilsidesætter MEPerne fra et initiativ, der påvirker Schengen-områdets regler om visumfri indrejse i EU. Rådets afgørelse betyder, at der ikke vil være nogen uafhængig EU-kontrol af grænsekontrollen. Europa-Parlamentet overvejer i øjeblikket alle juridiske muligheder.


Europa-Parlamentets formand Martin Schulz sagde: "I en union af stater og borgere, er det foruroligende at se, at nationale regeringer søger at udelukke borgernes repræsentanter i spørgsmålet om individuelle rettigheder. Den fri bevægelighed inden for et område uden indre grænser er en grundpille i Den Europæiske Union - en af de mest håndgribelige fordele - og Europa-Parlamentet vil kæmpe for at styrke den".

 

Hvad er der sket?


EU´s justitsministre besluttede den 7. juni at ændre retsgrundlaget for reglerne om evaluering af Schengen fra artikel 77 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til artikel 70. Dette ændrer Europa-Parlamentets rolle, da beslutningerne ikke længere træffes efter den fælles beslutningsprocedure. I stedet for at Parlamentet og Kommissionen er i stand til at udøve deres tilsynsrolle på vegne af borgerne, vil medlemslandene nu være i stand til at ignorere deres bekymringer. Beslutningen blev truffet, mens forhandlingerne med de andre institutioner stadig var i gang.

Konsekvenserne

EU-institutionerne vil ikke være i stand til at kontrollere medlemslandenes grænsekontrol, hvilket kan øge risikoen for misbrug. Den fri bevægelighed har altid været en af hjørnestenene i EU.

Det kan også forstyrre Rådets samarbejde med Kommissionen og Parlamentet, da beslutningen blev truffet uden høring. Dette kan gøre det vanskeligere at gennemføre ny EU-lovgivning.

Hvad Parlamentet vil gøre

Parlamentet har inviteret det danske formandskab til plenarmøde i Strasbourg i næste uge for at drøfte beslutningen. Parlamentet vil fortsætte den juridiske procedure med lovforslaget, herunder gennemføre en afstemning om den såkaldte Schengen- Governance pakke i Strasbourg mandag den 11. juni kl. 19.00. Parlamentet vil også se på hvilke juridiske muligheder, der er tilgængelige, herunder bede Domstolen om at undersøge beslutningen.

Reaktioner fra de politiske grupper

Manfred Weber (Tyskland), næstformand for EPP- gruppen, og Carlos Coelho (Portugal), ordfører for Schengen-evalueringsmekanismen, sagde: "Med denne beslutning, vil Parlamentet ikke længere indgå i beslutningsprocessen Dette vil give anledning til indviklede, uigennemsigtige beslutninger af hemmelighedsfulde bureaukrater og lukkede cirkler".

Hannes Swoboda (S&D, Østrig) sagde: "Dette er ikke blot et juridisk skænderi mellem de nationale regeringer og EU-institutionerne. Dette handler om forsvaret for en grundlæggende frihed for EU-borgerne".

Guy Verhofstadt (ALDE, Belgien) sagde: "Al vores frygt og bekymringer er blot blevet materialiseret. Ved at træffe denne beslutning, sendte Rådet et klart signal, nemlig at de vil søge enhver undskyldning for at lukke grænserne".


Daniel Cohn-Bendit (Greens/EFA, Frankrig) sagde: "Schengen uden grænser er transnationalt i sin opbygning og formål, og det er derfor både logisk og nødvendigt, at enhver beslutning om midlertidigt at genindføre grænsekontrol bør være omfattet af godkendelse på EU-plan og ikke overlades til de snæversynede, nationale luner i de enkelte medlemslande".

Ref. : 20120607STO46433