Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Åbning af samlingen: EU-patentet udsat, bekymring over udviklingen i Paraguay

Plenarmøde Pressemeddelelse - Institutioner02-07-2012 - 20:53
 

Parlamentet har udsat afstemningen om udkastet til et EU-patent efter at Rådet overraskende i sidste øjeblik besluttede at slette tre centrale artikler i aftaleteksten. Parlamentets ordførere mener, at dette vil "svække" forslaget. Parlamentets formand Martin Schulz gav udtryk for Parlamentets bekymring over afvisningen af Paraguays direkte valgte Præsident Fernando Lugo, og meddelte, at Parlamentet vil sende en delegation til landet.


Parlamentet besluttede ved afstemning at udskyde den planlagte afstemning om det europæiske patent på anmodning af ordførerne Bernard Rapkay (S&D, DE) og Klaus-Heiner Lehne (EPP, DE) som en reaktion på Rådets beslutning tirsdag morgen, umiddelbart inden Parlamentets debat.


Bernard Rapkay mindede MEPerne om, at Rådet den 2. december 2011 gav tilsagn om at godkende loven, i den aftalte form, forudsat at Parlamentet gjorde det samme. En ændring i aftalen på nuværende tidspunkt vil være en "skandaløs krænkelse" af procedurerne, sagde Rapkay og tilføjede, at Rådets forhandlinger om sædet for patentdomstolen mindede om en "orientalsk bazar".


Klaus-Heiner Lehne støttede op om forslaget om at udsætte afstemningen om patentet og understregede, at sletningen af artiklerne 6-8 ville "svække" forslaget. Hvis Rådet gør dette, sagde han, vil sagen "gå direkte til EU-Domstolen".


Parlamentets formand noterede, at Rådets anmodning i realiteten gør førstebehandlingsaftalen ugyldig.


Paraguay

Martin Schulz gav udtryk for Parlamentets bekymring over, at kongressen i Paraguay har afvist republikkens direkte valgte præsident Fernando Lugo fra indtrædelse i embedet den 22. juni.


Han bemærkede, at MERCOSUR og UNASUR har nægtet at anerkende den nye regering ledet af Federico Franco, samt at Kommissionen i Organisationen af Amerikanske Stater er i Paraguay for at undersøge årsagerne til konflikten.


Europa-Parlamentet er også bekymret over udviklingen i Paraguay og vil sende en delegation til landet "for nøje at evaluere processen og i givet fald drage de nødvendige konsekvenser", tilføjede han.


Ændringer til dagsordenen

Debatten om EU-Israel aftalen om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer blev flyttet fra torsdag til tirsdag og erstatter den udskudte debat om EU-patentet.

Ref. : 20120702IPR48067
 
 
Kontakter