Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Nyheder

Pressemeddelelser

 
 
 
 

Q & A: nye regler for at reducere støj fra lufthavne

Andet Transport15-04-2014 - 19:23
Airplane noise ©BELGA_DPA_A.Dedert  

Støj fra fly er ikke kun irriterende, det kan også udgøre en sundhedsfare. MEP'erne vil den 16. april stemme om nye regler for støj fra lufthavne, herunder et forslag til at bevare de lokale samfunds evne til at blive hørt om støjbegrænsningsforanstaltninger. (Læs mere: Q & A: nye regler for at reducere støj fra lufthavne )

 
 

MEPs vote laws to regulate financial markets and curb high-frequency trading

Plenary Session Economic and monetary affairs15-04-2014 - 18:58

Comprehensive rules to govern financial markets were adopted by Parliament on Tuesday. These rules are designed to close loopholes in the existing legislation, so as to ensure that financial markets are safer as well as more efficient, investors are better protected, high-frequency trading is regulated and speculative commodity trading is curbed. (Read more: MEPs vote laws to regulate financial markets and curb high-frequency trading )

 
 

EU workers to enjoy fully portable pension rights when moving abroad

Plenary Session Social policy15-04-2014 - 18:17

EU workers moving to a different EU country will be able to take their full pension rights with them thanks to a draft law passed by Parliament on Tuesday. It still needs to be formally approved by the Council of Ministers. (Read more: EU workers to enjoy fully portable pension rights when moving abroad )

 
 

Udstationering: " Loven er der, vi skal bare få den til at fungere"

Plenarmøde Beskæftigelsespolitik15-04-2014 - 16:30
ITW with Danuta Jazlowiecka  

Det indre marked giver virksomheder mulighed for at sende deres medarbejdere til et andet EU-land for at levere tjenester til kunder der, men mange frygter, at dette bliver misbrugt til at omgå de lokale regler på arbejdsmarkedet. MEP'erne stemmer i denne uge for at stoppe misbrug og om bedre beskyttelse af udstationerede arbejdstageres rettigheder. Vi talte med den polske ordfører Danuta Jazłowiecka fra EPP-Gruppen forud for debatten og afstemningen den 15. – 16. april. (Læs mere: Udstationering: " Loven er der, vi skal bare få den til at fungere" )

 
 
ITW with Mari Paulsen  

Dyresygdomme udgør en betydelig risiko for folkesundheden, idet de fleste smitsomme sygdomme kan spredes mellem arterne. Europa-Parlamentet stemmer den 15. april om nye regler om ajourføring af omkring 40 forskellige EU-retsakter, der går tilbage til 1960'erne. Dette vil ikke blot afklare, hvem der er ansvarlig for hvad, men også give forebyggelse en højere prioritet. Vi talte med den svenske ordfører Marit Paulsen fra ALDE-Gruppen, om den forskel den nye lovgivning vil gøre. (Læs mere: M. Paulsen: Det er vigtigt at finde en balance mellem handel og sygdomskontrol )

 
 

Alle skal kunne åbne en bankkonto

Plenarmøde Økonomiske og monetære anliggender15-04-2014 - 15:16

Alle, der opholder sig lovligt i EU, vil få ret til at åbne en basal betalingskonto og ingen vil kunne nægtes denne ret på grund af nationalitet eller bopæl, siger en ny lov vedtaget af Europa-Parlamentet tirsdag. Loven vil også sikre, at gebyrer og regler for betalingskonti er gennemsigtige og sammenlignelige samt gøre det let at skifte til en anden konto, der giver bedre vilkår. (Læs mere: Alle skal kunne åbne en bankkonto )

 
 

New measures to encourage lobbyists to sign the EU Transparency Register

Plenary Session Institutions15-04-2014 - 13:07

Measures to encourage lobbyists working with the EU institutions to sign the EU’s public Transparency Register were backed by Parliament on Tuesday. MEPs also called again for the register to be made compulsory and approved new provisions to push interest groups to make their links with the EU clearer. (Read more: New measures to encourage lobbyists to sign the EU Transparency Register )

 
 

Key things small investors should be told

Plenary Session Economic and monetary affairs15-04-2014 - 13:04

New EU rules on the information that small investors must be given before they sign a contract were approved by Parliament on Tuesday. This information will be set out in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). (Read more: Key things small investors should be told )

 
 

Small investors to be shielded against reckless risk taking by investment funds

Plenary Session Economic and monetary affairs15-04-2014 - 13:02

Small investors will be better protected against investment funds that take excessive or unnecessary risks with their money, under rules approved by Parliament on Tuesday. These rules clarify who is liable for mismanagement of funds and tailor fund managers' remuneration rules to encourage them to take reasonable risks and a long-run view. (Read more: Small investors to be shielded against reckless risk taking by investment funds )

 
 

Parlamentet sikrer, at skatteyderne ikke igen skal betale for problembanker

Plenarmøde Økonomiske og monetære anliggender / Økonomisk og monetær union15-04-2014 - 12:48
Euro notes and coins sit on a table © BELGA_DPA_D.Reinhardt  

MEP'erne godkendte tirsdag tre lovforslag, der skal sikre, at bankerne selv skal betale for underskud og ikke skatteyderne. To af lovforslagene handler om omstrukturering og afvikling af nødlidende banker, mens det tredje sikrer, at bankerne og ikke skatteyderne, selv skal garantere for indskud på op til 100.000 euro, hvis en bank får likviditetsproblemer. Tiltagene supplerer det fælles overvågningssystem for banker, som allerede er på plads, og leder EU et stort skridt videre mod en bankunion. (Læs mere: Parlamentet sikrer, at skatteyderne ikke igen skal betale for problembanker )