Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Nyheder

Pressemeddelelser

 
 
 
 
React Frankfurt event logo  

Hvad bruger EU dine penge til? Bliver de investeret fornuftigt? Bidrager de til at fremme en bæredygtig vækst? Det var spørgsmål, der blev behandlet på ReAct-arrangementet i Frankfurt den 5. december, hvor eksperter og almindelige mennesker udvekslede synspunkter om, hvordan EU-budgettet kunne bruges bedst muligt. Der var bred enighed om, at EU-midlerne ikke blot skulle fremme den økonomiske vækst, men også solidariteten. (Læs mere: EU-budgettet: Eksperterne forklarer, hvordan vi får noget for pengene )

 
 
ReACT event in Frankfurt  

I november 2013 godkendte Parlamentets EU's langsigtede budget for perioden 2014-2020 med en bevillingsramme på €960 milliarder i de næste syv år. Men hvad er merværdien af de investeringer, der flyder tilbage fra EU-budgettet til medlemsstaterne? Hvilke værdier skal disse investeringer underbygge? (Læs mere: ReAct-arrangementet i Frankfurt: Værdien af at investere i europæiske værdier )

 
 

Evaluering af trojkaens arbejde: høringer og delegationsbesøg

Andet Institutioner27-01-2014 - 15:50
Othmar Karas and Liem Hoang Ngoc. Troika Econ Delegation  

Redningspakker for kriseramte lande i eurozonen, indebærer skrappe betingelser. Trojkaen - Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank (ECB) og Den Internationale Valutafond (IMF) – har overvåget, hvordan reformerne er blevet gennemført. Europa-Parlamentet har indledt en undersøgelse om de sociale konsekvenser af trojkaens arbejde. To initiativbetænkninger blev vedtaget på plenarmødet den 13. marts 2014. (Læs mere: Evaluering af trojkaens arbejde: høringer og delegationsbesøg )

 
 

Live: MEP’erne mødes med arbejdsmarkedets parter om trojkaen

Andet Institutioner27-01-2014 - 13:12
Watch it live  

Medlemmer fra Økonomi – og Beskæftigelsesudvalgene mødes i dag, mandag den 27. januar, med repræsentanter fra europæiske arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger for at drøfte virkningen af trojkaens politikker i de kriseramte lande. (Læs mere: Live: MEP’erne mødes med arbejdsmarkedets parter om trojkaen )

 
 

Menneskerettighederne i Rusland under pres

Andet Menneskerettigheder27-01-2014 - 12:15
Police detain a participant in an unauthorized protest rally  

Blot to uger før vinter-OL i Sochi udtrykte medlemmer af Udvalget om Menneskerettigheder (DROI) i en høring onsdag deres bekymring over de stigende krænkelser af organisationer i civilsamfundet og inden for LGBT-bevægelsen (lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner) i Rusland. Samme dag drøftede Udvalget om Borgernes Rettigheder (LIBE) den russiske kommunikationsovervågning som led i efterforskningen af NSA. (Læs mere: Menneskerettighederne i Rusland under pres )

 
 

EU's regionalpolitik: Fremme af den lokale økonomi

Plenarmøde Regionalpolitik27-01-2014 - 10:38
Cerdanya Hospital building site  

EU handler ikke blot om Europa, men også om regionerne. Hvert år investeres mere end en tredjedel af EU-budgettet i regionerne for at stimulere væksten, skabe beskæftigelse, fremme konkurrenceevnen og forbedre bæredygtigheden og livskvaliteten. Det hjælper også medlemsstaterne med at nedbringe de regionale og samfundsmæssige skævheder. Vi ser på fire vellykkede eksempler på, hvad EU's regionalfonde kan opnå. (Læs mere: EU's regionalpolitik: Fremme af den lokale økonomi )

 
 

Interview med EIB's formand Werner Hoyer

Andet Budget / Økonomiske og monetære anliggender27-01-2014 - 09:53
Interview with Werner Hoyer  

Der er tegn på bedring i Europas økonomi, men der er mange mennesker, der endnu ikke kan mærke det, da både arbejdsløsheden og leveomkostningerne stadig er høje. Den Europæiske Investeringsbank spiller en nøglerolle i stimuleringen af vækst og beskæftigelse i EU. Da EIB's formand Werner Hoyer mødte Parlamentets Budgetkontroludvalg den 25. november 2013, benyttede vi lejligheden til at spørge ham, hvordan banken kunne hjælpe til med den økonomiske genopretning i Europa. (Læs mere: Interview med EIB's formand Werner Hoyer )

 
 

Industry MEPs endorse informal deal with Council on Copernicus

ITRE Research and innovation23-01-2014 - 14:17

Industry MEPs approved Copernicus, the EU’s new Earth Observation System, on Thursday, thus endorsing an informal deal reached with the Council of Ministers in late December. Replacing the Global Monitoring for Environment and Security (GMES) programme, Copernicus will have a €3.79 billion budget for 2014-2020. Its data will serve many purposes, including monitoring climate change and protecting public security. (Read more: Industry MEPs endorse informal deal with Council on Copernicus )

 
 

Greek Presidency priorities discussed by EP committees

AFCO TRAN REGI PECH LIBE JURI ITRE INTA IMCO FEMM ENVI EMPL ECON DEVE CULT AGRI AFET Institutions23-01-2014 - 12:03
Presidency Greece  

The priorities of the Greek Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Greek ministers, from 16 to 23 January. This text will be updated daily. (Read more: Greek Presidency priorities discussed by EP committees )

 
 

The nomination of MEP Klaus-Heiner Lehne (EPP, DE) as the German member of the European Court of Auditors was endorsed by Parliament's Budgetary Control Committee on Thursday. If Parliament confirms his nomination at its first plenary session in February, Mr Lehne will take up his new duties in the Luxembourg-based court after the Council seals the appointment. (Read more: Klaus-Heiner Lehne's European Court of Auditors nomination backed in committee )