Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Nyheder

Temaer

 

Europæiske politiske partier, Europa-Parlamentets samarbejde med andre EU-institutioner og nationale parlamenter, gennemførelsen af europæiske traktater og alle generelle spørgsmål i tilknytning til arbejdet i EU-institutionerne.

 
 

Parlamentets bidrag til forhold om sikkerhed og retfærdighed, herunder databeskyttelse, bekæmpelse af forskelsbehandling, den frie bevægelighed, grænsekontrol, migration, asyl, det retlige og politimæssige samarbejde.

 
 

EP politikker vedrørende tredjelande, herunder kandidatlande, EU’s nabolande og strategiske partnere. Dette dækker handel, menneskerettigheder, udviklingspolitik, samt sikkerheds- og forsvarsspørgsmål.

 
 

Parlamentets arbejde med at udvikle den fælles landbrugs-og fiskeripolitik, udvikling af landdistrikter, dyrevelfærd, kvalitet af landbrugsprodukter, og bevarelse af fiskeressourcerne.

 
 

EP’s arbejde på EU’s langsigtede og årlige budgetter, og også om budgetkontrol (discharge).

 
 

Kultur, uddannelse, ungdom og sport og aspekter af EU’s mediepolitik. Emnerne omfatter flerårige programmer såsom Erasmus, Kreativt Europa, Europa for borgerne såvel som europæisk kulturhovedstad-programmet og LUX-prisen.

 
 

EU’s økonomiske og monetære politik, herunder regulering af finansielle tjenesteydelser, ECB’s ansvarlighed til Europa-Parlamentet, beskatning og konkurrence og fri bevægelighed for kapital og betalinger.

 
 

Parlamentets arbejde med beskæftigelse og sociale politikker, herunder arbejdsforhold, erhvervsuddannelse og den frie bevægelighed for arbejdstagere.

 
 

Parlamentets arbejde på området for det indre marked og forbrugerbeskyttelse, herunder fri bevægelighed for mennesker, varer og tjenesteydelser inden for EU, samt forbrugerrettigheder, produktsikkerhed, anerkendelse af faglige kvalifikationer, standardisering og offentlige indkøb.

 
 

Regionale og transportpolitikker, herunder jernbaner, søfart og vejtransport, passagerrettigheder, grønnere og sikrere biler og regional udviklingspolitik, og fremme økonomisk og social samhørighed mellem EU-medlemsstaterne.

 
 

EP’s arbejde på at udvikle EU’s politikker vedrørende miljø-, sundheds- og fødevaresikkerhed, herunder klimaændringer, bremse forurening og giftige kemikalier, regler om medicin og patientrettigheder samt lovgivningen om fødevaresikkerhedskontrol og mærkning.