Opfindere i EU vil omsider kunne få et fælles EU-patent. Efter mere end 30 års forhandlinger vil det nye patent mindske udgifterne forbundet med at sikre patentrettigheder i EU med op til 80%, hvilket gør det fælles patent mere konkurrencedygtigt i forhold til USA og Japan. Det lykkedes MEPerne at sænke priserne for mindre virksomheder samt tilpasse patentet til disse virksomheders behov som del af den kompromisaftale med Rådet, som Parlamentet godkendte tirsdag.

MEPerne godkendte lovpakken om EU-patentet (det fælles patent, oversættelsesordningen og fællespatentdomstol) i tre separate afstemninger.

"Ophavsrettigheder bør ikke stoppe ved grænsen. Vejen mod indførelse af et EU-patentet var lang og vanskelig, men i sidste ende hardet været umagen værd", sagde Parlamentets ordfører for det fælles patent, Bernhard Rapkay (S&D, DE). "Dagens afstemning er godt nyt for EUs økonomi og især for de små og mellemstore virksomheer", tilføjede han.

Det nuværende europæiske patentsystem, "er reelt en skat på innovation", sagde Raffaele Baldassarre (EPP, IT), der ledede forhandlingerne om oversættelsesordningen for EU-patenterne."På Parlamentets foranledning blev der indført særlige foranstaltninger for små og mellemstore virksomheder, der skal sikre, at de fuldt ud får deres udgifter til oversættelse refunderet samt give dem ekstra retslig beskyttelse itilfælde af, at deres ophavsrettigheder krænkes", tilføjede han.

Retsudvalgetsformand Klaus-Heiner Lehne (EPP, DE), der ledede forhandlingerne om den internationale aftale om oprettelsen af en fælles patentdomstol sagde: "Folk i Kina fortæller os, at vi ikke kan have et indre marked uden et enhedspatent". Med de nye regler "vil en masse forhindringer for små og mellemstore virksomheder blive overvundet", tilføjede han.

Billigere og mere effektiv beskyttelse af rettigheder

Det nye patent vil være billigere og yde mere effektivt beskyttelse af rettighederne til opfindelser for både enkelt personer og virksomheder. Den nye ordning giver automatisk fælles patentbeskyttelse i de 25 deltagende medlemslande. Patentbeviserne vil blive udformet på engelsk, tysk og fransk. Ansøgninger skal ligeledes være på enten engelsk, tysk eller fransk. Hvis ansøgningen står på et andet sprog, skal den være ledsaget af en oversættelse til et af disse tre sprog.

Sådan medvirkede Parlamentet til at gøre patentet billigere

Parlamentet sikrede, at små og mellemstore virksomheder, non-profit organisationer, universiteter og offentlige forskningsinstitutioner baseret i EU vil få udgifter til oversættelser fuldt refunderet.

MEPerne sikrede også, at de årlige gebyrer, der tegner sig for en stor del af de samlede omkostninger, vil blive fastsat på et niveau, der tager hensyn til mindre virksomheders særlige behov.

Ikrafttræden

Den internationale aftale om oprettelse af en fælles patentdomstol træder i kraft den 1. januar 2014 eller efter, at 13 af de deltagende medlemslande har ratificeret aftalen, forudsat at Storbritannien, Frankrig og Tyskland er mellem dem. De to andre retsakter vil gælde fra 1.januar 2014 eller fra den dato, hvor den internationale aftale træder i kraft afhængigt af, hvilken dato, der er den seneste. I øjeblikket deltager Spanien og Italien ikke i den nye ordning, men de to lande vil til enhver tid kunne vælge at tilslutte sig.

For flere oplysninger om det nye fælles patent, se vores Q&A (link til højre)

Rapkay-forordningen om det fælles patent blev vedtaget med 484 stemmer for, 164 imod og 35 blanke.

Baldassare-betænkningen blev vedtaget med 481 stemmer for, 152 stemmer imod og 49 blanke.

Lehne-betænkningen blev vedtaget med 483 stemmer for, 161 imod og 38 blanke.