Del denne side: 

MEPs debate ahead of the EU summit 

EUs medlemslande må ikke bruge den økonomiske krise som undskyldning for at gennemtvinge nedskæringer på EU-budgettet frem til 2020, sagde MEPerne under en debat onsdag. EU har brug for et budget, der er tilstrækkeligt fleksibelt til at kunne klare uforudsete begivenheder og som finansieres ved hjælp af nye indtægtskilder, tilføjede de. Debatten med Kommissionsformand José Manuel Barroso og Lucinda Creighton for det irske formandskab var Parlamentets input til budgettopmødet den 7.-8. februar.


Når EUs stats- og regeringschefer i denne uge mødes i Bruxelles for at forhandle om EUs flerårige budget 2014-2020 bør de indgå en aftale, der sikrer penge nok til at opfylde deres løfter og samtidig tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne håndtere uventede situationer, sagde MEPerne. En aftale om EUs flerårige budget vil skulle endeligt godkendes af Europa-Parlamentet.


Mange MEPer kritiserede medlemslandenes regeringer for at forsøge at beskære Kommissionens forslag til EU-budgettet uden tanke for konsekvenserne.


"Alle nedskæringer er til skade for innovation, bæredygtig udvikling, mere forskning og de arbejdsløse unge. Det er her, nedskæringerne rammer. Er det ansvarligt? Kan I retfærdiggøre det?", spurgte den tyske MEP Rebecca Harms, der talte for De Grønne.


Fleksibilitet for at kunne klare uventede situationer

Det langsigtede budget (også kendt som det finansielle overslag eller den flerårige finansielle ramme, FFR) fastsætter de øvre grænser for, hvor mange penge EU må bruge på årsbasis og per budgetlinie for hele budgetperioden. Når Parlamentet og EU-landene aftaler de årlige budgetter, skal de respektere maksimumgrænserne fastsat i FFRen. Mange MEPer understregede, at den økonomiske krise ikke må forhindre EU i at vedtage mere ambitiøse budgetter, når vi er ude af krisen.


"Vi vil aldrig acceptere et 7-årigt sparebudget. Gør vi det, accepterer vi, at krisen vil fortsætte ad infinitum. Så pessimistiske er vi ikke", sagde lederen af EPP-gruppen Joseph Daul (Frankrig).


Flere MEPer opfordrede til større fleksibilitet til at kunne overføre penge fra år til år eller mellem budgetlinierne, hvis det skulle vise sig nødvendigt, samt for behovet for en midtvejsevaluering af FFRen.


"Jeg foreslår en "solnedgangsklausul", så vi efter 3 år igen skal give vores samtykke til at fortsætte med dette budget de sidste 4 år", sagde lederen af den liberale gruppe, Guy Verhofstadt (Belgien).


Tving ikke EU ud i ulovligt underskud

Flere af MEPerne var også bekymrede over forslag, der vil skabe en betydelig kløft mellem de budgetmæssige forpligtelser (dvs. juridisk bindende forpligtelser) og betalinger (dvs. de penge, der skal bruges til at betale forpligtelserne).


Parlamentets formand Martin Schulz sagde, at han ikke vil skrive under på en budgetaftale, der fører til et underskud på budgettet. "Jeg gør det ikke. Ikke engang, hvis Parlamentet siger, jeg skal, for det vil være en ulovlig beslutning. Traktaten forpligter os til ikke at have underskud på budgettet".


Nye indtægtskilder for EU kan mindske presset på nationale bidrag

MEPerne opfordrede også medlemslandene til at standse konkurrencen mellem deres finansministre om særlige undtagelser og højst mulige rabatter. Ved at finansiere EU-budgettet via nye "egne indtægter" snarere end via de direkte bidrag fra de nationale budgetter, vil denne konkurrence kunne afsluttes, bemærkede de.


"Vi har brug for egne indtægter, fordi dette skammelige spil, hvor landene og rabatterne sættes op imod hinanden, må slutte", sagde Hannes Swoboda (Østrig) på vegne af den socialdemokratiske gruppe.


Brug mindre, men bedre

Nogle MEPer argumenterede for, at et mindre, men reformeret budget vil kunne fungere bedre end det nuværende.


"Vi må holde op med at tro, at kun et større budget vil kunne løse de mange problemer i Europa. I stedet har vi brug for et bedre budget", sagde Martin Callanan (UK) fra ECR-gruppen. Han tilføjede, at en god begyndelse ville være at droppe den regel, der tvinger Parlamentet til at mødes i Strasbourg 12 gange årligt.


"Jeg ved, at omkostningerne ved at beholde denne bygning udgør en dråbe i havet, men det ville give os en enorm goodwill, hvis vi kunne slippe af med dette dyre fortidslevn", sagde han.


Topmødet er begyndelsen og ikke afslutningen på processen

"Det er ikke sådan, at en aftale i Det Europæiske Råd vil udgøre en fait accompli.  Derefter følger intensive forhandlinger med Europa-Parlamentet. Topmødet er begyndelsen, ikke afslutningen på processen", konkluderede Lucinda Creighton.


Hun tilføjede, at kravene om større fleksibilitet, midtvejsevaluering og egne indtægter er blevet hørt og vil blive taget med i betragtning.