Del denne side: 

ACT, REACT, IMPACT information campaign banners outside the EP on EE2014 

Nedtællingen til EP-valget 2014 begynder den 10. september, når Europa-Parlamentet indleder sin informationskampagne. Kampagnen fortsætter efter valget frem til det tidspunkt, hvor det nyvalgte Parlament har valgt den næste formand for EU-Kommissionen.

"Den eneste måde at legitimere og påvirke EU's beslutningsproces på er gennem Europa-Parlamentet", understreger Anni Podimata (S&D, EL), der er en af to næstformænd i Parlamentet med ansvar for kommunikation. "Der er en opfattelse af, at EU's politiske beslutningstagning i den nuværende krise har manglet egentlig legitimitet. Folket, de europæiske vælgere, har en enestående mulighed for at afgøre, hvem, der skal have det politiske flertal i Parlamentet og udstikke kursen for kommende lovgivning, udfordre dårlige politikker og gå forrest i debatten i de næste fem år efter valget".


"Europa-Parlamentet er de europæiske borgeres kammer - vi er borgernes stemme i den europæiske lovgivningsproces", understreger Othmar Karas (EPP, AT), som er den anden næstformand med ansvar for kommunikation. "Men denne gang er der mere på spil. Denne kampagne fører frem til det næste valg, der finder sted 22. - 25. maj 2014, men også ud over selve valget, indtil Parlamentet har valgt den næste formand for EU-Kommissionen og godkendt den nye Kommissions politiske program."


Idag er flertallet af nationale love baseret på EU-lovgivning og Europa-Parlamentet er derfor mindst lige så magtfuldt som de nationale parlamenter. Vælgerne har derfor krav på at vide, hvilke beslutninger, der træffes i "Bruxelles" (eller i Strasbourg), og hvordan de kan påvirke disse beslutninger.


Kampagnen vil have fire faser. Første fase begynder nu med præsentationen af sloganet Gør noget. Gør det bedre. Gør en forskel. Denne fase har til formål at forklare Europa-Parlamentets nye beføjelser og deres implikationer for borgerne i EU.


Fase to, der løber fra oktober til februar 2014, sætter fokus på fem centrale emner - økonomi, beskæftigelse, livskvalitet, penge og EU i verden - gennem en række arrangementer i europæiske byer.


Fase tre, som er den egentlige valgkampagne, begynder i februar og vil fokusere på valgdatoerne 22. - 25. maj. Disse datoer vil blive tilføjet logoet, når valget nærmer sig.


Efter valget vil kampagnens endelige fase fokusere på det nyvalgte Europa-Parlament, dets valg af den næste formand for EU-Kommissionen og indsættelsen af den nye Kommission.


Logoet med sloganet Gør noget. Gør det bedre. Gør en forskel understreger, at de europæiske borgere kan få indflydelse gennem deres stemme og dermed vælge, hvordan fremtidens Europa skal se ud.