©BELGA/BELPRESS/P.Turpin 

MEPerne stemte tirsdag om et nyt lovforslag, der skal gøre rygning mindre attraktivt for unge. Alle pakker bør have advarsler på 65% af pakken. Tilsætning af frugt- eller mentolsmag og pakker med færre end 20 styks bør forbydes. E-cigaretter bør desuden reguleres, men skal kun betragtes som lægemidler, hvis de hævder at have helbredende eller forebyggende egenskaber, siger den godkendte tekst.

"Vi ved, at det er børn, ikke voksne, der begynder at ryge. Og på trods af, at antallet af voksne rygere er for nedadgående i de fleste medlemsstater, viser tal fra Verdenssundhedsorganistionen WHO en foruroligende stigning i antallet af unge rygere i mange medlemsstater", sagde Parlamentets ordfører for forslaget Linda McAvan (S&D, UK). Vi må forhindre tobaksfirmaerne i at målrette en række opfindsomme produkter mod unge, og vi må sikre, at cigaretpakkerne bærer effektive advarsler. I Canada blev der indført store billedadvarsler i 2001, og som følge heraf blev antallet af unge rygere halveret", tilføjede hun.


Sundhedsadvarsler på 65% af pakken - både for og bag

Ifølge de nuværende EU-regler skal der være advarsler på min. 30% af pakkens forside samt 40% af bagsiden. MEPerne ønsker at øge dette til 65%. Tobaksmærket skal stå nederst på pakken.


Pakker med under 20 styks bør også forbydes. MEPerne afviste dog forslag om at forbyde slim-cigaretter.


E-cigaretter

E-cigaretter bør reguleres, men skal ikke høre under de regler, som gælder for lægemidler med mindre, de præsenteres som helbredende eller med forebyggende egenskaber. Produkter, der ikke gør krav på dette, må ikke indeholde mere end 30mg/ml nikotin, skal bære sundhedsadvarsler og må ikke sælges til personer under 18 år. Producenter og importører bør også fremlægge en liste over alle ingredienser for de kompetente myndigheder. Endelig bør produktet underlægges de samme regler for reklamer som tobaksvarer.


Tilsætningsstoffer skal nævnes, smagsstoffer forbydes

MEPerne er imod brugen af tilsætningsstoffer og aromaer i tobaksvarer, som skal gøre produktet mere attraktivt ved at give det en særlig smag. Tilsætningsstoffer, der er essentielle for tobaksfremstillingen, som fx sukker, skal dog fortsat være lovlige, såfremt de fremgår af ingredienslisten med mængdeangivelse. Producenterne vil skulle søge Europa-Kommissionen om tilladelse til at anvende et tilsætningsstof.


Bekæmpelse af illegal handel

For at begrænse mængden af ulovlige tobaksvarer på markedet bør medlemsstaterne garantere, at både de enkelte pakker og transportemballage kan identificeres med et mærke, så de vil kunne spores fra producent til den første forhandler, siger MEPerne.


700.000 dør hvert år af rygning i EU

Her 12 år efter det nuværende direktiv trådte i kraft udgør rygning stadig den største dødsårsag, som havde kunnet undgås. Omkring 700.000 mennesker dør hvert år som følge af rygning i EU. Tiltag, der har til formål at begrænse rygning, har gennem årene medvirket til at reducere antallet af EU-borgere, der ryger, fra 40% i EU15 i 2002 til 28% i EU27 i 2012.


Næste skridt

McAvan fik Parlamentets opbakning til at indlede forhandlinger med henblik på at indgå en aftale med Ministerrådet ved førstebehandlingen. Forhandlingsmandatet blev godkendt med stemmerne 620 for, 43 imod og 14 undladelser.


Når direktivet er endeligt vedtaget vil EU's medlemsstater have 18 måneder til at indarbejde de nye regler i deres nationale lovgivning (regnet fra den dag, hvor direktivet træder i kraft) samt 36 måneder for reglerne om tilsætningsstoffer. For mentol vil der dog gå yderligere 5 år (dvs. 8 år i alt), inden de nye regler gælder.


Tobaksprodukter, der ikke overholder direktivets bestemmelser vil blive tolereret på markedet i 24 måneder og i 36 måneder for e-cigaretter.