©Belga/AFP/G.Fuller 

Eksploration og hydraulisk sprængning af ikke-konventionelle kulbrinter bør underkastes miljøtests, sagde Europa-Parlamentet i en afstemning onsdag om ændringsforslag til nuværende EU-lovgivning. MEPerne foreslår også foranstaltninger, der skal bekæmpe interessekonflikter samt at sikre, at offentligheden bliver informeret og hørt.

"Vi er ved at revidere denne vigtige lovgivning for at tilpasse den til Europas nye prioriteringer, som fx anvendelse af jord, ressourcer og beskyttelse af biodiversiteten. Hydraulisk sprængning rejser bekymring", sagde Parlamentets ordfører for forslaget Andrea Zanoni (ALDE, IT). Zanoni fik Parlamentets opbakning til at indlede forhandlinger med Rådet med henblik på at nå frem til en førstebehandlingsaftale med stemmerne 332 for, 311 imod og 14 blanke.


EU's direktiv om vurdering af projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet) gælder for både offentlige og private projekter. Direktivet definerer visse kriterier, som fx den information, som skal indgives til de nationale myndigheder, inden et projekt kan godkendes. Loven omfatter mange forskellige projekter fra broer til store svinefarme.

Skifergas: obligatoriske miljøkonsekvensvurderinger forud for hydraulisk sprængning


Den nuværende lovgivning dækker naturgasprojekter, der udvinder mindst 500.000 kubikmeter pr. dag. Den hydrauliske sprængningsproces betyder, at skifergasprojekter ofte har en mindre volumen end disse og derfor ikke er underlagt krav om konsekvensvurderinger. MEPerne ønsker, at konsekvensvurderingerne bliver obligatoriske for alle eksplorations- og udvindingsprojekter af ikke-konventionelle kulbrinter (skifergas og olie samt gas fra kul) uanset hvor store mængder, der udvindes, samt for skifergasprojekter i den fase, hvor den hydrauliske sprængning finder sted.


Forhindring af interessekonflikter


Forslaget indeholder også tiltag, der skal mindske interessekonflikter mellem udviklere og de eksperter, der udfører undersøgelserne. MEPernes ændringsforslag skal sikre, at eksperterne har de nødvendige kvalifikationer, erfaring og tekniske kompetencer. De skal kunne arbejde videnskabeligt objektivt, uafhængigt af udvikleren eller offentlige myndigheder, siger teksten.

Adgang til information


MEPerne foreslog også tiltag, der skal sikre, at offentligheden bliver informeret og hørt.


Debat: Tirsdag den 8. oktober
Afstemning: Onsdag den 9. oktober
Procedure: Almindelig beslutningsprocedure (fælles beslutningstagning), førstebehandling