Nye regler for piloters flyve- og arbejdstider skal forbedre flyvesikkerheden i EU 

Kommissionen vil nu kunne vedtage de nye regler om maksimal flyvetid for piloter og kabinepersonale, efter at en resolution, der anmodede om at trække reglerne tilbage, blev stemt ned i Parlamentet onsdag.

"Faktum er, at hver enkelt af de nationale sikkerhedsmyndigheder støtter disse tiltag", sagde formanden for Transportudvalget Brian Simpson (S&D,UK) i debatten forud for afstemningen med henvisning til den manglende tillid til de nye regler, som nogen MEPer har givet udtryk for.


218 MEPer stemte for resolutionen og 387 imod, mens 66 undlod at stemme. Hvis resolutionen skulle have været vedtaget, skulle et absolut flertal af MEPerne have stemt for.


Afstemningsresultatet betyder, at Parlamentet ikke modsætter sig Kommissionens udkast til nye regler for flyvetidsbegrænsninger, der skal sikre, at arbejdstiderne for piloter og kabinepersonale sikrer den nødvendige årvågenhed under flyvningen.


Kommissionens forslag vil forbedre de eksisterende regler for flyvetidsbegrænsninger, fx ved at begrænse natlige flyvninger til 11 timer; sætte begrænsninger for, hvor mange timer en pilot må flyve over 12 måneder samt tilføje hvileperioder for at imødegå akkumuleret træthed efter længere flyvninger og i tilfælde af opbrudte arbejdstider.


Standby-tiden må ikke overstige 16 timer for kombineret standby i lufthavnen og efterfølgende flyvetid.


De nye regler blev vedtaget under proceduren for "komitologi", som giver Parlamentet mulighed for at forkaste udkast til nye foranstaltninger, men ikke ændre i forslaget.