Eurosur vil gøre det muligt for EU's medlemsstater at dele billeder og data i realtid, der fortæller, hvad der sker ved EU's ydre grænser 

EUs medlemslande vil blive bedre rustet til at forebygge, opdage og bekæmpe ulovlig indvandring - men også til at redde migranters liv - takket være "Eurosur" grænseovervågningssystemet. Parlamentet godkendte torsdag reglerne for systemets drift. Eurosur vil gøre det muligt for medlemsstaterne at dele billeder og data i realtid, der fortæller, hvad der sker ved EU's ydre grænser.

Kommunikationsnetværket Eurosur er udviklet til at forbedre afsløring, forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig indvandring og grænseoverskridende kriminalitet. MEPerne insisterede på, at systemet også skal bruges til at hjælpe med at redde migranters liv.


"Kun ved at have et fælles-europæisk grænseovervågningssystem kan vi forhindre, at Middelhavet bliver en kirkegård for flygtninge, der forsøger at krydse havet i usødygtige, små både i søgen efter et bedre liv i Europa. For at kunne forhindre, at en tragedie som den ved Lampedusa, kan ske igen, er det nødvendigt at kunne gribe hurtigt ind", sagde Parlamentets ordfører for forslaget Jan Mulder (ALDE, NL) under debatten onsdag.


EU-lande, der bruger Eurosur, vil altid skulle respektere menneskerettighederne, herunder princippet om non-refoulement, som forbyder tilbagesendelse af en person til et sted, hvor hans eller hendes liv eller frihed kan være truet.


Eurosur-reglerne kræver også, at brugerne beskytter alle EU's grundlæggende rettigheder, som fx beskyttelse af personoplysninger. Enhver udveksling af personoplysninger mellem EU-medlemsstaterne eller med tredjelande via Eurosur skal forblive en undtagelse og leve op til lovgivningen om databeskyttelse.


Desuden må medlemsstaterne ikke anvende Eurosur til at sende oplysninger til tredjelande, der vil kunne bruges til at identificere en person, hvis anmodning om beskyttelse er under behandling, eller hvis liv eller fysiske integritet kan være i fare.


Baggrund


Eurosur skal styrke overvågningen af EU's ydre grænser gennem øget informationsudveksling mellem EU-landene og med EU's grænseagentur FRONTEX. Systemet vil gøre det muligt at udveksle data i realtid samt efterretningsoplysninger fra forskellige myndigheder og overvågningsinstrumenter som fx satellitter eller skibsmeldesystemer via et beskyttet kommunikationsnetværk.


Frontex rapporterer, at flere end 72.000 mennesker krydsede EU's ydre grænser ulovligt i 2012. I 2011 var antallet omkring det halve.


Næste skridt


Driftsreglerne for Eurosur er aftalt med de nationale regeringer. Bulgarien, Estland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Finland vil begynde at bruge Eurosur den 2. december 2013.


På grund af det danske retsforbehold deltager Danmark ikke på nuværende tidspunkt i Eurosur, men vil kunne tilslutte sig til senere.


De øvrige medlemslande vil begynde at bruge Eurosur den 1. december 2014.


Det nye Eurosursystem blev vedtaget med 479 stemmer for og 101 imod, mens 20 undlod at stemme.


Debat: Onsdag den 9. oktober

Afstemning: Torsdag den 10. oktober

Procedure: Almindelig beslutningsprocedure (fælles beslutningstagning), 1. -behandlingsaftale

Pressekonference: Onsdag 9. oktober kl. 14.30