"Læger, sygeplejersker, arkitekter og andre erhvervsudøvere, der ønsker at arbejde i et andet EU-land vil lettere kunne få deres kvalifikationer anerkendt"©Belga/Pressassociation/A.Matthews 

Parlamentet godkendte onsdag en ny lov, der vil indføre et elektronisk erhvervspas, der skal gøre det lettere for læger, farmaceuter, arkitekter og andre erhverv at flytte til et andet EU-land for at arbejde. Samtidig indfører de nye regler et varslingssystem, der vil gøre det vanskeligere for personer, der har forbud mod at udøve deres profession i deres hjemland at flytte til et andet EU-land og arbejde videre der.

"Indførelsen af et europæisk erhvervspas, fastsættelse af fælles rammer for uddannelse og anerkendelse af praktikophold som en del af den erhvervsfaglige erfaring vil i høj grad fremme mobilitet og Europæernes sikkerhed", sagde Parlamentets ordfører for forslaget Bernadette Vergnaud (S&D, FR).


Lettere og hurtigere anerkendelse


De opdaterede regler vil gøre det muligt for erhvervssammenslutninger at tilslutte sig ordningen med det nye erhvervspas, som vil gøre det hurtigere og lettere at få anerkendt erhvervsfaglige kvalifikationer i et andet EU-land. Anerkendelsen vil skulle gives i hjemlandet for kortere arbejdsophold i udlandet og af værtslandet, hvis der er tale om permanent ophold.


Systemet vil være baseret på det eksisterende elektroniske informationsudvekslingssystem mellem medlemsstaternes administrationer. Dette vil spare tid og lette anerkendelsesproceduren, fordi erhvervsudøveren fremover vil kunne søge om anerkendelsen i deres hjemland frem for i værtslandet. Hvis myndighederne ikke besvarer en ansøgning om anerkendelse af erhvervskvalifikationer inden for det tidsrum, som direktivet fastsætter, vil det blive betragtet som en de facto anerkendelse af kvalifikationerne.


Varslingssystem


Direktivet har også til formål at forhindre fx læger, sygeplejersker, dyrlæger eller pædagoger, der er blevet dømt for en relevant forbrydelse eller som er genstand for en disciplinærsag, i at overføre deres praksis til et andet EU-land. Alle EU's medlemsstater skal underrettes om sådanne domme eller disciplinære beslutninger inden for 3 dage, fastslår direktivet.


Offentlig EU-database for lovregulerede erhverv


Der er omkring 800 lovregulerede erhverv i EU, som kræver bestemte kvalifikationer eller eksamensbevis. Under det nuværende direktiv for anerkendelse af erhvervskvalifikationer bliver 7 af disse automatisk anerkendt i hele EU. Det gælder for: læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, jordemødre, dyrlæger og arkitekter.


For at gøre ordningen med de lovregulerede erhverv mere gennemsigtig, kræver de ændrede regler, at Kommissionen etablerer en offentlig database over disse erhverv. Informationerne i databasen vil komme fra medlemslandene, som også vil skulle bevise, at en beslutning om at regulere et bestemt erhverv er forholdsmæssig og ikke diskriminerende.


Det nye direktiv blev vedtaget med 596 stemmer for, 37 imod, mens 31 undlod at stemme. Efter dagens afstemning i Parlamentet mangler den endelige, formelle godkendelse i Rådet inden de nye regler kan træde i kraft.


Debat: Onsdag den 9. oktober

Afstemning: Onsdag den 9. oktober

Procedure: Almindelig lovgivningsprocedure (fælles beslutningstagning), 1.behandling med aftale

Pressekonference: Onsdag den 9. oktober kl. 15.00 (tbc)