Erasmus+ programmet vil gøre det muligt for endnu flere unge at studere og uddanne sig i udlandet. ©BELGA/BELPRESS 

Parlamentet vedtog tirsdag det nye europæiske Erasmus+ program, som uddeler studiestøtte til studerende, undervisere og praktikanter, der vil uddanne sig i udlandet. Ledere af ungdomsorganisationer, frivillige og unge sportsfolk vil også kunne nyde godt af programmet. En ny lånegaranti vil sikre unge, der ønsker at tage en masteruddannelse i udlandet, billigere lån til deres studie.

"Leonardo da Vinci programmet har eksisteret siden 1995 og har været en stor success. Vi begynder ikke fra nul i kampen mod ungdomsarbejdsløshed eller i vores engagement for uddannelse, mobilitet og mødet mellem europæere, men vi må udvikle de eksisterende programmer og sikre dem tilstrækkelig finansiering", sagde Parlamentets ordfører Doris Pack (EPP, DE) under debatten forud for Plenarafstemningen.


Det nye program samler alle eksisterende EU-programmer på uddannelses- og ungdomsområdet: Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci (erhvervsuddannelse) og Grundtvig under én fælles paraply og vil for første gang indbefatte sportsfolk. Disse programmer beholder deres velkendte navne.


Erasmus+ programmet har et budget på 14,7 milliarder euro og skal fremme mobilitet for unge mellem 13 og 30 år samt tilbyde en lånegaranti til studerende, der ønsker at tage en masteruddannelse i et andet EU-land. Med den nye låneordning kan unge optage lån på favorable vilkår på beløb fra 12.000 euro (til en 1-årig masteruddannelse) op til 18.000 euro (til 2 års studier) til at finansiere deres studie i udlandet. Parlamentet understreger, at denne låneordning ikke må erstatte et nationalt system for uddannelsesstøtte eller forhindre oprettelsen af tilsvarende låneordninger på nationalt plan.


Erasmus+ vil også understøtte en ny form for partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. "Vidensalliancer" og sektorspecifikke alliancer skal gøre det muligt at modtage undervisning i et ægte arbejdsmiljø og tilpasse nye tilgange til undervisning og kurser til arbejdslivet.


For yderligere oplysninger om Erasmus+ programmet, se baggrundsinformationen (link til højre).


Aftalen blev godkendt med 632 stemmer for, 29 imod og 30 undladelser.