Parliament insists that all banks must offer a basic payment account to anyone legally residing in the EU ©Belga/Belgian Freelance/D.Rys 

Enhver, der lovligt opholder sig i EU, bør have ret til at åbne en basal betalingskonto, og denne ret bør ikke kunne nægtes på grund af nationalitet eller bopæl, sagde MEP'erne, da de torsdag stemte om et nyt lovforslag. Gebyrer og regler for forskellige konti bør være gennemskuelige og sammenlignelige, og det bør være let at skifte til en anden konto, der giver bedre vilkår, tilføjer teksten. MEP'erne skal nu forhandle en endelig aftale på plads med EU's medlemsstater.

"I nutidens verden er såvel forbrugere som detailsektoren afhængige af adgang til moderne betalingstjenester. Det koster ikke særligt meget at udbyde elektroniske betalingstjenester, og de kan gøre forbrugernes liv lettere, fremme virksomheders effektivitet og bidrage til en modernisering af økonomien. Parlamentet finder det derfor absolut nødvendigt at kræve, at bankerne tilbyder disse tjenester og giver forbrugerne mulighed for at træffe informerede valg. Parlamentet har behandlet dette lovforslag straks, og det er nu op til EU's medlemsstater at gøre det samme, så vi kan færdiggøre arbejdet på denne lov i foråret", sagde Parlamentets ordfører for forslaget MEP Jürgen Klute (GUE, DE).


Åben adgang

Parlamentet insisterede på, at alle udbydere af betalingstjenester skal forpligtes til at tilbyde en basal betalingskonto. Der vil dog være enkelte undtagelser, som vil skulle afgøres af EU's medlemsstater på et objektivt og restriktivt grundlag. Alle, der har lovligt ophold i EU, bør kunne åbne en sådan konto, og forudsat, at de har en reel forbindelse til den medlemsstat, hvor de ønsker at åbne kontoen, bør udbyderen ikke kunne afslå.


Klare oplysninger

Enhver, der åbner en betalingskonto, bør være i stand til at forstå gebyrerne og sammenligne forskellige udbud af konti. Oplysninger om gebyrer og udbud skal derfor være klare og ensartede over hele EU, og hvert EU-land bør have mindst én uafhængig hjemmeside med sammenligninger af gebyrer, rentesatser og bankernes service. MEP'erne vedtog ændringsforslag, der vil sikre, at bankerne forpligtes til at informere deres kunder om disse konti.


Karakteristik af de basale konti

En "basal" betalingskonto skal gøre kontohaveren i stand til at indbetale og hæve penge samt udføre betalingsoverførsler inden for EU. Kontoen vil ikke give mulighed for kredit. Alle udbydere af betalingstjenester vil skulle tilbyde disse konti som del af deres almindelige virksomhed og opkræve lavere gebyrer for dem end for andre tjenester, de leverer, siger MEP'erne.


Kunderne skal kunne skifte til en anden basal konto i en anden bank inden for EU mod et rimeligt gebyr. Bankerne skal holde alle informationer om betalingskontoerne ajour og skal gøres ansvarlige for forsinkelser eller tab, som måtte opstå som følge af manglende opdateringer.

 

Næste skridt

Parlamentet gav sit forhandlerteam et stærkt mandat til at forhandle den endelige lovtekst på plads med medlemsstaterne.