Den nye fælles fiskeripolitik vil sætte en stopper for genudsmidning af uønskede fangster. ©Belga/Pixsell/H.Jelavic 

Parlamentet gav tirsdag sin endelige godkendelse af reformpakken om den fælles fiskeripolitik, herunder tiltag til at standse overfiskning og et forbud mod udsmid. Reglerne for mærkning er også blevet revideret for at give bedre information til forbrugerne. Den nye lovgivning skal gøre fiskeriet mere bæredygtigt og vil som planlagt træde i kraft i begyndelsen af 2014.

"Reformen vil løse det største problem for den fælles fiskeripolitik, nemlig det fortsatte overfiskeri. EU's ministerråd vil nu være tvunget til at handle på en bæredygtig måde, når det forhandler fiskekvoter", sagde Parlamentets ordfører for fiskerireformen Ulrike Rodust (S&D, DE).


Fiskerne vil skulle overholde grænserne for "maksimalt bæredygtigt udbytte", dvs. at de ikke må fange mere end en given bestand kan nå at reproducere i et givent år. Formålet er at genoprette og opretholde fiskebestandene over det niveau, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte.


Forbud mod udsmid

Genudsmidning af fisk - som regel fordi de er af en uønsket art eller størrelse - tegner sig for næsten en fjerdel af de samlede fangster i EU. De fleste af de fisk, der bliver smidt tilbage i havet, dør.


For at sætte en stopper for dette ressourcespild, som i øjeblikket er lovligt, vil fiskerifartøjerne skulle lande mindst 95% af alle fangster i overensstemmelse med en tidsplan, der begynder i 2015, og som sætter bestemte datoer for de forskellige fiskearter. Europa-Parlamentet har kæmpet for at denne procentsats blev så tæt på et totalforbud som muligt.


Landede fangster, der er for små, vil fx skulle anvendes til andre formål end mad til mennesker.


En omfattende reform

Reformen giver mange af reglerne under den fælles fiskeripolitik et eftersyn. Fx vil bæredygtighedsprincippet fremover gælde for EU-fartøjer, der fisker uden for EU-farvande, så europæiske fiskere kun kan fange fisk, som der er rigeligt af i farvandene uden for Europa. Desuden vil medlemslande, der har for store fiskerflåder, kunne blive straffet gennem tilbageholdelse af støtte fra EU's Fiskerifond.


Nye marketingsregler vil sikre, at forbrugerne bliver bedre informeret om den fisk, de køber. Bl.a. skal etiketterne give flere oplysninger om fangststedet, og hvordan fisken er blevet fanget.


Næste skridt

Medlemsstaterne har allerede givet deres endelige, formelle godkendelse af den nye lovgivning.