©BELGA/EASYFOTOSTOCK/T.OLSON 

De farligste typer plastik og visse typer plastikposer bør forbydes i 2020, som led i en EU-strategi for mindskelse af plastaffald i miljøet, siger Europa-Parlamentet i en beslutning vedtaget tirsdag. EU bør også indføre bindende mål for genanvendelse af plastanfald, tilføjer MEP'erne.

I resolutionen, der opfordrer til handling som opfølgning på en grønbog fra EU-Kommissionen, understreger MEP'erne, at plastaffald - som en følge af ringe håndhævelse af EU-lovgivningen om affald og mangel på specifik EU-lovgivning om plastaffald - skader miljøet.


"Parlamentet har vist, hvordan man bør håndtere det enorme problem med  de skadelige virkninger på miløet og menneskers sundhed, som plastaffald forårsager. Vi har idag sagt, at vi ønsker at ændre de dårlige vaner og redegøre for vores produkter, fra produktion til endelig bortskaffelse. Ved at gøre god brug af disse produkter og genbruge dem mest muligt, slutter vi cirklen og realiserer begrebet om 'cirkulær økonomi'. Dette vil også bidrage til at gøre vores have og jord renere og samtidig skabe flere jobmuligheder",  sagde Parlamentets ordfører Vittorio Prodi (S&D, IT).


MEP'erne foreslår at sætte konkrete, bindende mål i EU-lovgivningen for indsamling og sortering af op til 80% af affaldet. Der bør desuden udformes obligatoriske kriterier for genanvendelse og harmoniserede regler for indsamling og sortering af affald for at sikre fair konkurrence, siger de og tilføjer, at det nuværende EU-direktiv om emballageaffald også bør revideres.

 

Genanvendelse og kompostering skal være en prioritet

Parlamentet opfordrer Kommissionen til i 2014 at fremsætte et lovforslag om at afvikle deponeringen af genanvendeligt og genbrugeligt affald i 2020 samt modvirke, at dette affald bliver brændt af. Teksten siger også, at plastaffald ikke bør udnyttes til energiudnyttelse med mindre alle andre muligheder er udtømte.


MEP'erne mener, at de farligste plastmaterialer bør trækkes tilbage fra markedet. Brugen af engangsposer bør så vidt muligt udfases. De opfordrer også til stærkere tiltag mod ulovlig eksport og dumpning af plastaffald.


Stort, uudnyttet økonomisk potentiale

MEP'erne understreger, at det økonomiske potentiale ved genbrugsplast stadig er stort set uudnyttet. Kun 25% af plastaffaldet bliver i øjeblikket genbrugt. De påpeger videre, at en fuldstændig gennemførelse af EU's affaldslovgivning vil kunne spare 72 mia. EUR om året, øge den årlige omsætning i EU's affaldshåndterings- og genvindingssektor med 42 mia. EUR og skabe over 400 000 arbejdspladser senest i 2020.