©BELGA/EASYPHOTOSTOCK/L.DOLGACHOV 

Parlamentet godkendte tirsdag nye copyrightregler, der vil gøre det lettere for udbydere at få licens til at streame musik på tværs af grænser i EU. Loven, som der allerede er indgået en uformel aftale om med Rådet, skal fremme udviklingen af online musiktjenester på europæisk plan til fordel for forbrugerne samt sikre bedre beskyttelse af kunstnernes rettigheder bl.a. ved at sikre, at de modtager deres royalties hurtigt.

"Direktivet vil yde en effektiv beskyttelse af de europæiske kunstnere og give forbrugerne adgang til ophavsretligt sikret materiale i hele Europa", sagde Parlamentets ordfører Marielle Gallo (EPP, FR). "Dette direktiv sender et klart signal om, at ophavsret let kan tilpasses internettet. Copyright spiller en central rolle for den digitale økonomi", tilføjede hun.


Grænseoverskridende licenser til musiktjenester på nettet i hele EU

De nye regler vil gøre det muligt for europæiske udbydere af musiktjenester på nettet at opnå licenser fra kollektive forvaltningsorganisationer, der repræsenterer kunstnernes rettigheder på tværs af grænserne. Med licenser, der gælder i mere end ét land, vil det blive lettere at streame musik i hele EU.


Bevarelse af den kulturelle mangfoldighed

For at sikre at udbydere af musiktjenester i medlemslandene har mulighed for at få licens i mere end et land - og for at bevare den kulturelle mangfoldighed - vil kollektive forvaltningsorganisationer, som ikke selv udsteder licenser i mere end ét medlemsland, kunne anmode en anden forvaltningsorganisation om at repræsentere deres rettigheder. I nogle tilfælde vil forvaltningsorganisationerne være forpligtet til at gøre dette.


MEP'erne sikrede, at kollektive forvaltningsorganisationer vil skulle administrere de rettigheder, som de administrerer for andre, på de samme vilkår, som de administrerer deres egne repertoires.

 

Rettidig og passende betaling til kunstnerne

Alle kollektive forvaltningsorganisationer vil være forpligtet til at sikre, at kunstnerne får et passende vederlag for deres rettigheder og til tiden. Generelt vil royalties skulle betales til kunstnerne hurtigst muligt og senest 9 måneder efter udgangen af det regnskabsår, hvor beløbet blev optjent.


Rettighedshaverne vil også have indflydelse på beslutninger om forvaltningen af deres rettigheder og frihed til at vælge, hvilken kollektiv forvaltningsorganisation, der skal repræsentere dem.


For at sikre, at rettighedshavernes copyrights forvaltes korrekt, vil de kollektive forvaltningsorganisationer også skulle overholde gennemsigtigheds- og indberetningskrav samt minimumsregler vedrørende forvaltningspraksis.

 

Næste skridt

Direktivet, der blev godkendt med 573 stemmer for, 62 imod og 44 undladelser, mangler stadig den sidste, formelle godkendelse i Rådet. Herefter vil medlemslandene have 24 måneder til at implementere direktivets bestemmelser.