The flight board at Louis Armstrong International Airport show all flights cancelled - ©BELGA/LANDOV/B.DUKE 

Flypassagerer, der strander eller bliver forsinket på rejsen vil få bedre mulighed for kompensation, og flyselskaberne vil få klare regler for, hvordan de skal håndtere passagerklager, ifølge et lovforslag, som Parlamentet stemte om ved førstebehandlingen onsdag

"Rettighederne for flypassagerer berører stort set alle borgere i EU. Det er historien om David mod Goliat, eftersom kun 2% af passagererne rent faktisk opnår at få erstatning efter at have klaget over et flyselskab. Jeg mener, at den tekst, vi har vedtaget idag, sikrer en rimelig balance mellem luftfartsselskaberne og passagerrettigheder. Vi forbedrer forbrugerbeskyttelsen og anerkender samtidigt, at branchen har behov for fleksibilitet, sagde Parlamentets ordfører Georges Bach (EPP, LU).


Udkastet til de reviderede regler kræver, at flyselskaberne skal have kontaktpersoner i lufthavnene, der vil kunne informere passagererne om deres rettigheder og klagemuligheder, assistance, kompensationer og ændringer af rejseruten. Passagererne ville kunne klage til disse kontaktpersoner bl.a. over mistet eller beskadiget bagage.


Forsinkelser

I tilfælde af forsinkelser vil passagererne skulle have information om det nye afgangstidspunkt senest 30 min. efter den planlagte afgangstid.


Passagerer, der har købt en returbillet, bør ikke kunne nægtes bording på hjemrejsen, uanset om de har benyttet udrejsen eller ej, siger Parlamentet.


Bagage

Passagerer vil skulle informeres om bagagekvoter tidligt i bookingprocessen. Til håndbagage vil også skulle regnes en frakke, en håndtaske og en pose fra en lufthavnsbutik.


Klager

Hvis et luftfartsselskab ikke besvarer en klage inden for 2 måneder, vil det være at anse som en accept af klagen. Flyselskaber, der henviser til "ekstraordinære omstændigheder" som begrundelse for ikke at udbetale en erstatning, vil skulle give passagererne en udtømmende skriftlig forklaring. De foreslåede nye regler indeholder en komplet liste over sådanne ekstraordinære omstændigheder, som blandt andet politiske uroligheder, uforudsete arbejdskonflikter eller skader på flyet efter sammenstød med fugle.


I tilfælde af længerevarende usædvanlige omstændigheder, som fx askeskyen i 2010, vil flyselskabernes erstatningsansvar være begrænset til at skulle betale for 5 overnatninger for passageren.


Konkurs

For at sikre, at passagerer ikke strander, hvis et flyselskab går konkurs, har Parlamentet indsat krav om, at luftfartsselskaberne indfører passende garantiordninger, som fx garantifonde, eller forsikringsordninger.


Bedre håndhævelse

De nationale myndigheder bør have tilstrækkelige beføjelser til at kunne sanktionere luftfartsselskaber, der krænker passagerrettighederne. De bør også vurdere selskabernes rapporter om, hvordan de hjælper passagererne i tilfælde af forsinkelser og aflysninger, siger Parlamentet.Næste skridt

Afstemningen udgør Parlamentets førstebehandlingsposition. Ifølge den almindelige lovgivningsprocedure kan Ministerrådet vælge enten at acceptere Parlamentets position eller vedtage sin egen med henblik på videre forhandlinger med Parlamentet.