"Electronic cigarettes will be marketed either as medicinal products or as tobacco products" ©BELGA/MAXPPP/ILLUSTRA/D.Bedrunes 

Parlamentet godkendte onsdag et nyt lovforslag, der opdaterer EU's nuværende tobaksdirektiv for at gøre rygning mindre attraktivt for unge. Loven, som der allerede er indgået en uformel aftale om med EU' sundhedsministre, kræver, at 65% af overfladen på alle tobakspakker er dækket af billeder med sundhedsadvarsler. E-cigaretter bliver reguleret som lægemidler, hvis de gør krav på at kunne hjælpe til et rygestop, og ellers som tobaksvarer.

"Det her er kulminationen på års arbejde, hvor vi er blevet udsat for intens lobbyisme fra tobaksindustrien og dens fortalere. De nye regler er et stort fremskridt for tobakskontrollen og vil bidrage til at forhindre rekrutteringen af en ny generation af rygere. Vi ved, at det er børn - ikke voksne - der begynder at ryge: det store flertal af rygere begynder før de fylder 18.", sagde Parlamentets ordfører Linda McAvan (S&d, UK).


Sundhedsadvarsler på 2/3-dele af pakken

Den nuværende lovgivning kræver, at tobakspakker har sundhedsadvarsler på mindst 30% af pakkens forside og 40% af bagsiden. Ifølge det nye forslag skal der være advarsler på 65% af pakken, både på for- og bagsiden, og advarslerne skal være med billeder, hvilket ikke er tilfældet i flertallet af EU-landene idag. Pakker med færre end 20 cigaretter - som er billigere og derfor lettere tilgængelige for børn - vil blive forbudt i den håndfuld lande, hvor de stadig sælges.


2 modeller for e-cigaretter

Som foreslået af MEP'erne vil e-cigaretter skulle reguleres som lægemidler, hvis de præsenteres som hjælp til rygestop, og ellers som tobaksvarer. Hvis de reguleres som tobaksvarer, må nikotinkoncentrationen ikke overstige mere end 20mg/ml.


Genopfyldelige e-cigaretter bliver tilladt. Elektroniske cigaretter skal være børnesikrede og bære sundhedsadvarsler. De vil også være underlagt de samme reklamemæssige restriktioner som tobaksvarer.

 

Tilsætningsstoffer skal fremgå, smagsstoffer bliver forbudt

Aftalen forbyder aromaer i cigaretter og tobak til rul-selv cigaretter, som ville kunne gøre produktet mere attraktivt ved at give det en "karakteriserende smag". Mentol bliver forbudt fra 2020. Aromaer bliver tilladt i vandpipetobak.


Visse, særligt sundhedsskadelige, tilsætningsstoffer bliver forbudt, og lovgiverne vil få nye beføjelser til at kræve, at tobaksindustrien udfører ekstra studier af tilsætningsstoffer på en "prioriteret liste". Tilsætningsstoffer, som er essentielle for tobaksproduktionen, som fx sukker, vil være tilladte.


700.000 dødsfald årligt i EU

Her tolv år efter, at det nuværende direktiv trådte i kraft, er rygning stadig den væsentligste dødsårsag i EU, der kan forebygges. Hvert år dør omkring 700.000 europæere som følge af rygning. Tiltag til at mindske rygning har bidraget til at reducere andelen af EU-borgere, der ryger, fra 40% i EU15 i 2002 til 28% i EU27 i 2012.

 

Næste skridt

Ministerrådet forventes at give sin endelige godkendelse den 14. marts. Når direktivet er trådt i kraft, vil medlemslandene have to år til at implementere de nye regler i den nationale lovgivning.