A car with eCall machine_crop - © BELGA/ANP/ D.Dam 

Det livreddende eCall-system, der automatisk alarmerer redningstjenesten i tilfælde af en ulykke, bør installeres i alle nye biler og lette varevogne i EU fra oktober 2015, sagde MEP'erne i en afstemning onsdag. I 2012 mistede 28.000 mennesker i EU livet i en trafikulykke og 1,5 millioner kom til skade.

"Indførelsen af det offentlige nødopkaldssystem i hele EU udgør en milepæl for de europæiske trafikanters sikkerhed. Ca. 2500 liv kunne hvert år reddes i Europa, og omfanget af personskaderne kunne mindskes betragteligt i titusindvis af tilfælde. eCall-tjenesten vil være gratis og til gavn for alle billister i Europa uanset, hvilken bil han eller hun kører i", sagde Parlamentets ordfører på forslaget Olga Sehnalová (S&D, CZ).


eCall-system udløses automatisk i tilfælde af en ulykke og ringer op til 112, så alarmcentralen hurtigt får besked, selv hvis bilens fører skulle være bevidstløs. Systemet angiver bl.a. bilens nøjagtige position, kørselsretning og hvor mange sikkerhedsseler, der er i brug, så redningstjenesten kan komme hurtigere frem, redde flere liv og mindske omfanget af personskader.


eCall skal være obligatorisk fra 2015

Ifølge udkastet til de nye regler skal bilproducenterne være klar til at installere eCall-systemet i nye bilmodeller og lette varevogne fra oktober 2015. For at imødekomme industriens ønske om mere tid til at udvikle og teste systemet, holder MEP'erne dog muligheden åben for at udskyde fristen.


Livsvigtige informationer, men ingen sporing

MEP'erne har styrket databeskyttelsesklausulerne i lovforslaget for at sikre, at køretøjer udstyret med eCall ikke er underlagt konstant sporing. Når en ulykke udløser en eCall-opringning, bør de data, der overføres automatisk, begrænse sig til oplysninger om, hvordan systemet er blevet aktiveret, køretøjets klasse, brændstoftype, tidspunktet for ulykken, nøjagtig placering, kørselsretning og antallet af sikkerhedsbælter i brug, siger Parlamentets ændringsforslag.


eCall skal være gratis

Skøn fra Kommissionen viser, at det vil komme til at koste omkring 100 euro pr. køretøj at installere eCall- systemet, hvis det monteres i alle biler. MEP'erne tilføjer, at eftersom eCall er en offentlig tjeneste, der benytter sig af 112-nummeret, bør systemet være gratis for brugerne.

 

Næste skridt

Førstebehandlingen af eCall blev godkendt med 485 stemmer for, 151 imod og 32 blanke. Rådet kan nu vælge at godtage Parlamentets position eller vedtage sin egen holdning, som så vil skulle forhandles endeligt på plads med Parlamentet.