Der skal udvikles en fælles mobiloplader til mobiltelefoner, siger MEP'erne ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK/McPHOTO/ODE 

Der bør udvikles en fælles oplader for alle mobiltelefoner, der sælges i EU, for at reducere spild, omkostninger og besvær for forbrugerne, sagde MEP'erne, der torsdag stemte om en opdatering af EU-lovgivningen om radioudstyr. Der er allerede indgået en uformel aftale med Rådet om den nye direktivtekst.

"Det moderniserede direktiv om radioudstyr er et effektivt redskab til at forebygge interferens mellem forskellige enheder. Jeg er især glad for, at vi blev enige om at indføre en fælles oplader. Det vil være godt både for forbrugerne og for miljøet. Det vil sætte en stopper for opladerrodet og 51.000 tons elektronisk affald om året", sagde Parlamentets ordfører for forslaget, Barbara Weiler (S&D, DE).


Direktivforslaget fastsætter harmoniserede regler for markedsføring af radioudstyr, herunder mobiltelefoner, bildørsåbnere og modemmer. Reglerne opdateres for at de kan holde trit med det stigende antal og variationen af radioudstyr på markedet og sikre, at enhederne ikke forstyrrer hinanden samt overholder væsentlige sundheds- og sikkerhedsbestemmelser.


Fælles oplader

MEP'erne opfordrede til en fornyet indsats for at udvikle en fælles oplader for visse kategorier af radioudstyr, særligt mobiltelefoner, da en fælles oplader vil lette dagligdagen for forbrugerne og mindske unødigt spild og omkostninger.


De ændrede lovforslaget, så det understreger, at en fælles oplader er et centralt krav til radioudstyr. Det vil nu være op til EU-Kommissionen at beslutte præcist hvilke typer af radioudstyr, som skal overholde kravet, tilføjer teksten.

 

Sporing af usikkert radioudstyr

MEP'erne støttede også bestemmelser, der vil give myndighederne bedre redskaber til at udføre markedstilsyn for at finde produkter, der ikke lever op til de nye sikkerhedskrav.


EU-Kommissionen vil på baggrund af information fra medlemslandene og grundig evaluering identificere de kategorier af udstyr, der vil skulle registreres, inden de sendes på markedet. Der findes allerede en tilsvarende database i USA.


Næste skridt

Lovforslaget blev godkendt med 550 stemmer for, 12 stemmer imod og 8 undladelser. Det mangler nu kun den sidste, formelle godkendelse i Rådet. Medlemsstaterne vil have 2 år til at implementere reglerne i deres nationale lovgivning. Herefter har producenterne yderligere 1 år til at leve op til reglerne.