MEP'erne stemte for nye regler, der skal styrke borgernes kontrol med deres egne personoplysninger ©BELGAIMAGE/IMAGEGLOBE/J.Hamers 

MEP'erne skærpede bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger, da de onsdag stemte om ændringsforslag til EU's nye lov om databeskyttelse. Reglerne skal give EU-borgere mere kontrol med deres personoplysninger og samtidig gøre det lettere for firmaer at arbejde på tværs af grænser ved at sikre, at der gælder de samme regler i alle EU-lande. MEP'erne ønsker også, at firmaer, der overtræder reglerne skal kunne idømmes bøder på op til 100 millioner euro eller 5% af deres globale omsætning.
 Det er nødvendigt at opdatere EU's 19 år gamle lov om databeskyttelse, så reglerne følger trit med informationsteknologien, globaliseringen og den stigende anvendelse af personoplysninger i forbindelse med retshåndhævelse.


"Jeg har et klart budskab til Rådet: Enhver yderligere udsættelse vil være uansvarlig. Europas Borgere forventer, at vi går videre med vedtagelsen af en stærk databeskyttelsesforordning for hele EU. Hvis der er nogle medlemslande, der ikke vil levere efter to års forhandlinger, bør flertallet fortsætte uden dem", sagde ordføreren for den generelle forordning om databeskyttelse Jan Philipp Albrecht (De Grønne, DE).


"Tillad mig at udtrykke min utilfredshed og frustration over, at Rådet og i det mindste nogle medlemsstater, er årsag til, at vi ikke vil kunne nå vores mål om at vedtage databeskyttelsesreformen inden udgangen af denne valgperiode", sagde ordfører for direktivet om beskyttelse af personoplysninger med henblik på retshåndhævelse, Dimitrios Droutsas (S&D, EL).


Dataoverførsler til lande uden for EU

For at bedre at kunne beskytte EU-borgere mod overvågningsaktiviteter som dem, der er blevet afsløret siden juni 2013, har MEP'erne ændret Kommissionsforslaget, så ethvert firma (fx en søgemaskine, sociale netværk eller cloud-udbydere) vil skulle søge forudgående tilladelse fra en national databeskyttelsesmyndighed i EU, inden virksomheden udleverer en EU-borgers personoplysninger til et land uden for EU. Firmaet vil også skulle informere den berørte person om anmodningen.

 

Bøder med afskrækkende virkning

Virksomheder, der overtræder reglerne skal kunne idømmes bøder på op til 100 millioner euro eller op til 5% af deres årlige, globale omsætning - afhængigt af, hvilket beløb, der er størst - siger MEP'erne. EU-Kommissionen har foreslået bøder på op til 1 million euro eller 2% af den årlige, globale omsætning.


Bedre beskyttelse på internettet

De nye regler skal også give bedre beskyttelse af personoplysninger på internettet. De inkluderer retten til at få personoplysninger slettet, nye grænser for "profiling" (forsøg på at analysere eller forudsige en persons geografiske placering, arbejdssituation eller økonomi etc.), samt krav om, at politiker om privatlivets fred forklares i et klart og enkelt sprog. Enhver internettjeneste, der ønsker at anvende personoplysninger, vil først skulle have den berørte persons eksplicitte samtykke.


Baggrund

Lovpakken om databeskyttelse består af en general forordning, der dækker hovedparten af behandlingen af personoplysninger i EU, både i den offentlige og den private sektor, samt et direktiv, der dækker personoplysninger, der behandles for at forebygge, efterforske eller retsforfølge straffelovsovertrædelser eller retshåndhævelse.


Næste skridt

Europa-Parlamentet stemte om sin førstebehandling af lovforslaget for at konsolidere det hidtidige arbejde og videregive det til det næste Parlament. Dermed sikres det, at det nyvalgte Parlament ikke behøver at begynde forfra, men man fortsætte arbejdet på grundlag af førstebehandlingen.


Den generelle forordning om databeskyttelse blev godkendt med 621 stemmer for, 10 imod og 22 undladelser


Direktivet om beskyttelse af personoplysninger med henblik på retshåndhævelse blev godkendt med 371 stemmer or, 276 imod og 30 undladelser.