Alle, der opholder sig lovligt i EU, vil få ret til at åbne en basal betalingskonto og ingen vil kunne nægtes denne ret på grund af nationalitet eller bopæl, siger en ny lov vedtaget af Europa-Parlamentet tirsdag. Loven vil også sikre, at gebyrer og regler for betalingskonti er gennemsigtige og sammenlignelige samt gøre det let at skifte til en anden konto, der giver bedre vilkår.

"Dette direktiv handler om at give mere magt til brugerne af de standardiserede betalingstjenester. Garantien for adgang til basale konti for alle forbrugere, herunder for migranter og mobile borgere, vil stimulere den økonomiske udvikling, fremme den frie bevægelighed og hjælpe de mest udsatte i vores samfund", sagde Parlamentets ordfører på forslaget Jürgen Klute (GUE, DE). Teksten blev godkendt med 603 stemmer for, 21 imod og 51 blanke.

 

Ingen skal kunne nægtes en bankkonto

Parlamentet har fået indsat et krav om, at basale betalingskonti skal tilbydes af alle eller af et tilstrækkeligt stort antal pengeinstitutter i ethvert EU-land til at kunne sikre let adgang for kunderne og konkurrencedygtige tilbud. Kravet vil gælde både for banker med filialer og for internetbanker.


Alle, der opholder sig lovligt i EU - også selv om de ikke har en fast adresse - vil have ret til at åbne en basal bankkonto. Medlemslande vil dog kunne kræve af potentielle kunder, at de beviser, at de har en forbindelse (som f.eks. familie, arbejde, studier, praktikophold eller ejendom) til det land, hvor de ønsker at åbne en konto. Men medlemslandene skal samtidig fuldt ud respektere kundens grundlæggende ret til en bankkonto og må ikke besværliggøre anmodningen unødigt.


Klare oplysninger

Loven siger, at oplysninger til kunden skal fremstå klart og på en standardiseret måde i hele EU for at sikre, at gebyrer og rentesatser er letforståelige for kunden, samt at forskellige konti let kan sammenlignes. Hvert EU land bør have mindst én uafhængig hjemmeside, som sammenligner bankernes rentesatser og gebyrer. Bankerne vil også være forpligtede til at informere deres kunder om, at de tilbyder basale betalingskonti.

 

Hvad er en basal bankkonto?

En "basal" bankkonto er en konto, der gør det muligt for kunden at indbetale og hæve penge samt udføre betalinger inden for EU både med kort og over nettet. Kunderne vil kunne udføre et ubegrænset antal betalinger eller overførsler gratis eller for et rimeligt gebyr. Medlemsstaterne kan beslutte, at sådanne konti ikke vil omfatte kassekreditter eller at begrænse mængden af kassekreditter.

 

Det bliver lettere for kunderne at skifte bank

For at kunne gøre brug af de bedste tilbud skal det være let for kunderne at skifte til en anden bankkonto i EU mod et rimeligt gebyr. Modtagerbanken skal - på kundens anmodning - stå for skiftet mellem konti inden for samme valuta og land og vil skulle anmode den tidligere bank om overførslen inden for 2 dage. Bankerne vil være forpligtede til hurtigst muligt at tilbagebetale eventuelle finansielle tab, der er opstået som direkte følge af fejl i forbindelse med bankskiftet.


Næste skridt

De nye regler mangler stadig den endelige, officielle godkendelse af EU's medlemsstater. Landene vil herefter have 24 måneder til at implementere reglerne i den nationale lovgivning.