I henhold til de nuværende EU-regler tillader nogen medlemslande fuld panoramafrihed, mens andre indskrænker den ©BELGAIMAGE/BELPRESS/Ph.Turpin 

Et kommende forslag til en reform af EU-lovgivningen om ophavsrettigheder for at opdatere reglerne til den digitale tidsalder skal sikre en rimelig balance mellem rettigheder og interesser for både skabere og forbrugere, sagde MEP'erne torsdag. De opfordrer til forbedret adgang til onlineindhold på tværs af grænser, men anerkender samtidig vigtigheden af territoriale licenser, særligt for TV og film.

"Parlamentet har lyttet til europæernes bekymringer og som konsekvens forkastet forslaget om at indskrænke retten til frit at fotografere i det offentlige rum. Denne beslutning eksemplificerer et centralt budskab i betænkningen: Det kommende reformforslag fra Kommissær Öettinger skal afspejle den essentielle, multifaceterede rolle som undtagelser spiller og give forfattere plads til at skabe, brugerne juridisk sikkerhed i deres hverdag og alle adgang til kultur og viden", sagde Parlamentets ordfører Julia Reda (De Grønne, Tyskland) efter afstemningen.


Den ikke-bindende resolution, der vurderer implementeringen af de vigtigste aspekter af EU's copyright-lovgivning forud for et kommende forslag fra Kommissionen til en modernisering af reglerne, blev godkendt med 445 stemmer for, 65 imod og 32 undladelser.


Forbedret adgang til kultur og viden på tværs af grænser
Brugeradgangen til visse indholdstjenester bliver alt for ofte nægtet af geografiske grunde, siger Parlamentet, der understreger, at geoblokering ikke må forhindre kulturelle minoriteters adgang til indhold eller tjenester på deres eget sprog. MEP'erne opfordrer Kommissionen til at foreslå måder til at forbedre adgangen til tjenester og ophavsretligt beskyttet indhold på tværs af grænser.


Parlamentet peger dog også på vigtigheden af territoriale licenser, især til finansiering af audiovisuelle produkter og filmproduktioner, som afspejler Europas kulturelle mangfoldighed. Selv om ophavsret i sagens natur indebærer territorialitet, er der ingen modsætning mellem territorialitet og overførsel af indhold, understreger resolutionen, som også støtter øget overførlighed af online-tjenester inden for EU.


Ophavsretsregler til den digitale tidsalder
Kommissionen bør gennemgå de eksisterende undtagelser til loven om ophavsret for at tilpasse dem bedre til det digitale miljø samt undersøge anvendelsen af minimumsstandarder, siger Parlamentet. Kommissionen bør også se på muligheden for at lave en undtagelse for biblioteker, så de kan udlåne værker i digitalt format, samt for forskere til tekst- og dataminering.


Parlamentet opfordrer Kommissionen til at sikre et rimeligt og passende vederlag for alle kategorier af rettighedshavere, herunder også for digital distribution af deres værker, samt forbedre den kontraktmæssige stilling for ophavsmænd og udøvende kunstnere i forhold til andre rettighedshavere og formidlere.


Parlamentet ønsker også, at Kommissionen undersøger de potentielle virkninger af en fælles EU-ophavsretsadkomst, der skulle dække hele EU's geografiske område.


Billeder af offentlige bygninger og kunstværker
På spørgsmålet om retten til at skabe og offentliggøre billeder og fotografier af offentlige bygninger og kunstværker, foretrak Plenarforsamlingen at opretholde den nuværende situation og forkastede resolutionsudkastets forslag om, at kommerciel udnyttelse af sådanne billeder bør kræve forudgående tilladelse fra ophavsretshaveren. Ifølge den nuværende EU-lovgivning er det op til medlemsstaterne selv at bestemme, om de vil indsætte den såkaldte "freedom of panorama"-klausul i deres copyrightregler.


Næste skridt
Kommissionen forventes inden udgangen af 2015 at fremlægge et forslag til en modernisering af EU's ophavsretsregler for at tilpasse dem den digitale tidsalder.

7  ; million people employed by European cultural and creative industries